szczepionki sanok

Co chce ukryć resort? Jakie skutki uboczne powodują szczepionki?

Agencja Oceny Technologii Medycznych, jednostka podległa Ministerstwu Zdrowia, nie podaje pełnych informacji na temat produktów leczniczych, których producenci wnioskują o wpisanie na listę środków objętych refundacją.