umowa stowarzyszeniowa

Konferencja „Nowy rozdział stosunków UE – Ukraina w świetle umowy stowarzyszeniowej”

W związku z parafowaniem w dniu 30 marca 2012 r. Umowy Stowarzyszeniowej UE-Ukraina, Poseł Elżbieta Łukacijewska wraz z Podkarpacką Fundacją „PANORAMA MOŻLIWOŚCI” organizuje Konferencję pt. „Nowy rozdział w relacjach UE-Ukraina w świetle Umowy Stowarzyszeniowej”.