wizyta sanok

Wizyty przedstawicieli Polsk-Brytyjskiej Izby Handlowej w Sanoku

SANOK / PODKARPACIE. Władze miasta Sanoka szukają nowych możliwości promocji gospodarczej Sanoka. Jednym z tego typu działań jest nawiązanie kontaktu z Polsko-Brytyjską Izbą Handlową, której przedstawiciele odwiedzili kilka dni temu Sanok.