wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

GMINA SANOK. Wójt Gminy Sanok informuje o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych.