XIX Ogólnopolskie Konfrontacje Zespołów Tanecznych Małogoszcz 2013

Grand Prix dla Zespołu Tańca Ludowego Sanok!

SANOK / PODKARPACIE. Znów dużo radości sprawił nam Zespół Tańca Ludowego Sanok. Na XIX Ogólnopolskich Konfrontacjach Zespołów Tanecznych Małogoszcz 2013 zdobył Grand Prix w kategorii folklorystycznej. W mającej długą tradycję imprezie uczestniczyło ok. 1,5 tysiąca tancerzy reprezentujących ponad 80 zespołów z całej Polski.