zmiany w mks

Zmiany w MKS

SANOK / PODKARPACIE. Miasto Sanok wprowadza zmiany w organizacji i realizacji lokalnego transportu zbiorowego. Zmiany będą dotyczyły nie tylko miasta, ale także innych miejscowości obsługiwanych przez MKS w Sanoku.