zwolnienia grupowe w Autosanie

140 pracowników Autosanu straci pracę (VIDEO HD)

SANOK / PODKARPACIE. 140 pracowników Autosanu zostanie zwolnionych w ramach zwolnień grupowych. Z tej liczby 101 osób to pracownicy fizyczni, a 39 umysłowi.