REKLAMA
REKLAMA

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU 2011

Światowy Dzień bez Tytoniu obchodzony każdego roku 31 maja to część programu Europy wolnej od dymu tytoniowego przyjętego na Konferencji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Madrycie w 1988 roku.

W tym dniu WHO stara się zwrócić uwagę opinii publicznej na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu. Tematem tegorocznego „Światowego Dnia Bez Tytoniu” jest: „Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu”.

Ramowa Konwencja  (FCTC)  jest na świecie czołowym  instrumentem kontroli używania tytoniu i  wyrobów   tytoniowych. Traktat  uprawomocniony  dopiero  od  2005 roku, jest obecnie  jednym  z  najbardziej dynamicznie  i  szeroko  rozpowszechnionych  traktatów w historii Narodów Zjednoczonych.

Traktat   potwierdza   prawo   wszystkich  ludzi do  najwyższego  poziomu  zdrowia   i dostarcza nowe ramy prawne dla współpracy w zakresie kontroli używania tytoniu.

Światowy Dzień Bez Tytoniu 2011 ma na celu uwypuklenie znaczenia Traktatu, podkreślenie   zobowiązań  Stron wynikających z Traktatu i promowanie istotnej roli współpracy między Stronami i WHO we wspieraniu wysiłków krajów do wypełnienia tych zobowiązań.

Przesłanie Światowego Dnia Bez Tytoniu 2011 skupia się na informacji, że aby chronić obecne i przyszłe  pokolenia  przed zgubnymi  następstwami  używania  wyrobów tytoniowych oraz ekspozycją na dym tytoniowy w aspekcie zdrowotnym, społecznym, środowiskowym i ekonomicznym Państwa muszą w pełni wdrożyć traktat.

Inne przesłania to:
Traktat wyraża chęć i zaangażowanie wszelkich władz rządowych oraz milionów ludzi, aby osiągnąć świat wolny od dymu tytoniowego.

Strony Traktatu powinny wypełniać swoje zobowiązania do osiągnięcia.

Strony Traktatu powinny wypełniać swoje zobowiązania do osiągnięcia pełnej realizacji jego zapisów.

Jednostki powinny zachęcać i pomagać swoim władzom w wypełnianiu tych zobowiązań.

Traktat powinien być należycie doceniony przez instytucje i osoby prywatne zarówno jako kamień milowy w historii zdrowia publicznego, jak i główny światowy instrument do kontroli używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

WHO oraz  Strony Traktatu są gotowe pomóc krajom w spełnieniu ich zobowiązań wynikających z traktatu.

Więcej informacji  na stronie www.wsse.rzeszow.pl w zakładce  promocja zdrowia.

PSSE Sanok

31-05-2011

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)