REKLAMA
REKLAMA
Guardia

Szkolenie z NATURY 2000

SANOK. W dniu 13 stycznia br. na Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku odbyły się warsztaty „Jak uczyć o Naturze 2000” zorganizowane przez Urząd Miasta Sanoka oraz Instytut Ochrony Przyrody Państwowej Akademii Nauk.

Warsztaty prowadziły: Małgorzata Grodzińska- Jurczak oraz Marta Tarabuła-Fierdak z  Zespołu Ochrony Przyrody, Badań Łowieckich i Edukacji Środowiskowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szkolenie przebiegało w dwóch etapach: w pierwszym omówiono istotne zagadnienia związane z Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000 oraz  poruszono sprawy związane z zarządzaniem i rozwiązywaniem konfliktów; w drugim przeprowadzono praktyczne szkolenie nawiązujące do metod edukacyjnych z wykorzystaniem doświadczeń oraz gier. W szkoleniu uczestniczyło 30 osób:  nauczyciele oraz osoby zaangażowane w edukację ekologiczną. Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe, komplet podręczników „Jak uczyć w szkole o Naturze 2000” oraz  grę planszową „Agrobiznes”, zasadami opartą na kultowej grze strategicznej  „Monopoly”. Pomoce te służyć będą w kształtowaniu wiedzy ekologicznej za zakresu nowych europejskich form ochrony przyrody oraz pozwolą nabyć konkretną wiedzę i umiejętności z zakresu dopłat unijnych dla rolników.

Warto wiedzieć
Ponad 34% obszarów w granicach administracyjnych miasta Sanoka zostało włączonych do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, są nimi dwa obszary specjalnej ochrony siedlisk, jeden obszar specjalnej ochrony ptaków oraz jeden obszar o istotnym znaczeniu dla Wspólnoty.

OSO – Specjalne Obszary Siedlisk w Gminie Miasta Sanoka
Rzeka San PLH180007 to obszar o powierzchni 1374,5 ha położony w powiecie sanockim, brzozowskim, przemyskim, rzeszowskim i jarosławskim. Położony na wysokości od 280 do 175 m n.p.m. obejmuje odcinek środkowego Sanu pomiędzy Sanokiem i Jarosławiem. W Sanoku rozpoczyna się od mostu na Białej Górze a kończy się na granicy z Gminą Sanok.
Dorzecze Górnego Sanu PLH180021 to obszar obejmujący rzekę San na odcinku od zapory w Myczkowcach do Sanoka, należą do niego także dopływy: Olszanka, Osława wraz z dopływami oraz Sanoczek.

OSO – Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków
Góry Słonne
PLB 180003 obejmuje gminy: Sanok, miasto Sanok, Tyrawa Wołoska oraz częściowo powiaty bieszczadzki i leski. Położony jest w granicach Parku Krajobrazowego Gór Słonnych. Niepowtarzalne walory krajobrazowe i przyrodnicze potwierdza obecność 12 typów siedlisk chronionych dyrektywą siedliskową oraz występowanie 28 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej (dokumentu obejmującego gatunki ptaków istotne dla zachowania bioróżnorodności w krajach UE.
Obszarem istotnym dla Wspólnoty jest projektowany obszar specjalnej ochrony siedlisk PLH180013 Góry Słonne, który prawie z całości pokrywa się z obszarem specjalnej ochrony ptaków PLB 180003 Góry Słonne.

Piotr Kutiak


14-01-2011

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)