REKLAMA
TORUS

KATARZYNKI w Chacie Starych Znajomych

Bawmy się więc w Katarzyny
Szukajcie chłopaki dziewczyny
Zapytać więc trzeba wróżby
A nuż potrzebne już drużby

www.chatastarychznajomych.pl

08-11-2012