REKLAMA
REKLAMA

Stacje sanitarno-epidemiologiczne w naszym regionie do likwidacji?

JASŁO/BRZOZÓW/USTRZYKI DOLNE. W odpowiedzi na plany Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, które mogą skutkować likwidacją stacji w Jaśle, Brzozowie i Ustrzykach Dolnych, Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ Solidarność przedstawił swoje stanowisko.

„Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” wyraża swój stanowczy i zdecydowany sprzeciw wobec działań Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie polegającym na próbie wprowadzenia głębokiej i nieuzasadnionej zarówno ekonomicznie jak i społecznie „restrukturyzacji” szumnie nazwanej przez autora „Założenia do reformy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie Podkarpackim”.
Uważamy, że proponowane „reformy” polegają głównie na próbie likwidacji znacznej części Powiatowych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych oraz ich części laboratoryjnych. Szczególne drastyczne plany dotyczą terenu b. woj. krośnieńskiego, gdzie do likwidacji przewidziano stacje w Jaśle, Brzozowie i Ustrzykach Dolnych. Planuje się pozostawienie jednej stacji w Sanoku i filii w Krośnie.

Wobec tych planów zdziwienie nasze budzi fakt że Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna nie jest w planach objęta „restrukturyzacją” a nawet potrzebować będzie zwiększonych środków finansowych na swoją działalność. Szczególnie niezrozumiałym jest dla nas fakt złożenia do akceptacji Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu wobec całkowitego braku konsultacji ze stroną związkową oraz samorządową (starostami, prezydentami i burmistrzami). Naszym zdaniem świadczy to
o arogancji i zupełnym nie liczeniu się Inspektora Wojewódzkiego z opiniami tych środowisk.

Wprowadzenie proponowanych zmian spowoduje między innymi:
– pozbawienia zatrudnienia wielu osób o specjalistycznych wysokich kwalifikacjach
i doświadczeniu zawodowym, co spowoduje znaczny wzrost bezrobocia na tak już ubogim rynku pracy
– pogorszenie bezpieczeństwa zdrowotnego i sanitarnego mieszkańców terenów, na których jest przewidziana likwidacja Stacji
– ograniczenie dostępu mieszkańcom do usług oferowanych przez likwidowane, PSSE
– pogorszenie dostępności i realizacji działań na linii przedsiębiorca, PSSE
– ograniczenie i wydłużenie szybkości reagowania w przypadkach kryzysowych

Przewidziane do likwidacji Powiatowe Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne pełnią bardzo ważną rolę i znacząco wpływają na stan sanitarno – epidemiologiczny kraju i województwa podkarpackiego między innymi: tereny przygraniczne (granice ze Słowacją i Ukrainą), obfite tereny leśne z występującą na nich wścieklizną (Magurski Park Narodowy i Bieszczadzki Park Narodowy) – tereny zalewowe zagrożone podwoziami, które niejednokrotnie wpływały na jakość wody pitnej i groziły wystąpieniem epidemii.

Pragniemy zaznaczyć, że w żadnym innym województwie nie posunięto się do tak drastycznych posunięć w likwidowaniu Stacji Sanitarnych szczebla powiatowego.
Wobec powyższych faktów Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” zdecydowanie przeciwstawia się praktykom stosowanym przez Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie i apeluje o dokonanie dogłębnej analizy projektu pod nazwą „Założenia do reformy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie Podkarpackim”. W Przypadku dalszych podobnych zachowań zmuszeni będziemy do podjęcia działań statutowych”.

Za Zarząd Regionu
Przewodniczący ZR Podkarpacie
NSZZ „Solidarność w Krośnie
Tadeusz Majchrowicz

28-02-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)