REKLAMA
REKLAMA

Dziś sesja Sejmiku Województwa (TRANSMISJA NA ŻYWO)

RZESZÓW / PODKARPACIE. Dziś 28. sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Początek obrad o godz. 11:00. Radni będą Podjęcie rozmawiać m.in. na temat budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 rok. Publikujemy porządek obrad.

TRANSMISJA NA ŻYWO NA STRONIE:

http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/biuro-prasowe/bezporednie-transmisje2

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu XXVII sesji.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Pana Jarosława Andrzeja Brenkacza na miejsce radnego, któremu wygasł mandat.

4. Złożenie ślubowania przez radnego, który objął manat Radnego Województwa Podkarpackiego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Aleksandra hrabiego Fredry.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/15/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. zmienionej Uchwałą Nr XV/239/11 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. zmienionej Uchwałą Nr XV/241/11 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/14/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. zmienionej Uchwałą Nr XV/243/11 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2013 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2013 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2013 roku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Podkarpackie, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mieleckiego.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/131/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

20. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Rzeszów z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2012.

21. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Rzeszów pomocy finansowej.

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok 2012.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok 2013.

24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych.

26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki położonej w Przemyślu przy ul. Monte Cassino z przeznaczeniem na pawilon handlowy.

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/125/07 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek oraz udzielenia pożyczek długoterminowych Specjalistycznemu Zespołowi Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie oraz Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/73/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek oraz udzielenia pożyczki długoterminowej Specjalistycznemu Zespołowi Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie.

29. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego zmiany ustawy z dnia 12 maja 2012 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.), umożliwiających przeznaczenie środków finansowych z niewykorzystanej kwoty budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację na rok 2012 na świadczenia opieki zdrowotnej dla pacjentów w Oddziałach Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

30. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Miasto Dębica w 2012 roku.

31. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Leżajskiego w 2012 roku.

32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/287/12 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego jednostkom samorządu terytorialnego na realizację programu „Moje boisko – Orlik 2012” w 2012 roku. 33. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Marszałka Województwa Podkarpackiego.

34. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r.,

35. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIX/921/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łańcut wykonania zadania pod nazwą „Przygotowanie projektu budowlanego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary z drogą krajową Nr 4 w m. Łańcut od strony północnej”.

36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXII/383/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego Powiatowi Brzozowskiemu i Rzeszowskiemu.

37. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

38. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Zespołowi Specjalistycznemu w Rzeszowie.

39. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Fryderyka Chopina.

40. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

41. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

42. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Podkarpackiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

43. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

44. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie.

45. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/348/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Harasiuki.

46. Informacja nt. stanu wykorzystania funduszy europejskich na lata 2007-2013.

47. Informacja na temat aktualnego stanu wdrażania I osi priorytetowej Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka RPO WP na lata 2007-2013.

48. Ustne sprawozdanie z wyjazdowego posiedzenia Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji SWP we Lwowie z Komisją Rady Obwodu Lwowskiego ds. Integracji Europejskiej, Współpracy Transgranicznej i Kontaktów z diasporą ukraińską za granicą.
49. Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2011 r.

50. Sprawozdanie z realizacji w latach 2010-2011 „Wojewódzkiego Programu Opieki nad zabytkami w Województwie Podkarpackim na lata 2010-2013”.

51. Korekta informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2012 r. planu finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.

52. Informacja Marszałka Województwa Podkarpackiego z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego (w okresie od 13 listopada 2012 r. do 10 grudnia 2012 r. ) i wykonania uchwał Sejmiku.

53. Interpelacje i zapytania radnych.

54. Wnioski i oświadczenia radnych.

55. Zamknięcie sesji.

MATERIAŁY 28. sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego

21-12-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)