REKLAMA
ZS2 Zamek Lesko
PBS
REKLAMA

III przetarg na sprzedaż działki przy ulicy Sienkiewicza

POWIAT SANOCKI. Zarząd Powiatu w Sanoku ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonej w Sanoku obręb Śródmieście przy ul. Sienkiewicza 5.

 

Oznaczonej  w  operacie  ewidencji  gruntów  i  budynków  działkami  Nr 487 o pow. 0,1897 ha i  Nr 486/5 o pow. 0,0009 ha,  objętej  księgą wieczystą KW Nr KS1S/00050904/2.  W skład zabudowy wchodzą budynki: administracyjny o pow. użytkowej 1775,26 m2,  garażowy o pow. użytkowej 147,44 m2 i agregatorowni z rozdzielnią o pow. użytkowej  28,73 m2.

Działka Nr 487 od strony zachodniej na całej długości przylega do publicznej drogi powiatowej – ul. Sienkiewicza. Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla m. Sanoka, działki Nr 487 i 486/5 leżą w terenach oznaczonych symbolem   U1 – tereny zabudowy usługowej o pow. ok. 1,99 ha.

Teren przeznaczony pod zabudowę usługową – obiekty i urządzenia umożliwiające realizację przedsięwzięć komercyjnych w zakresie usług, handlu, gastronomii, obsługi finansowej, edukacji, kultury, rozrywki, obsługi turystyki, ochrony zdrowia, rzemiosła usługowego oraz biura, ponadto obiekty i urządzenia służące realizacji celów publicznych w zakresie administracji i kultury oraz mieszkania wbudowane w obiekty usługowe z wyłączeniem parterów.

Budynek administracyjny posadowiony na działce Nr 487 wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Przetarg  odbędzie się w dniu 15 listopada  2012r.   o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Kościuszki 36, pokój 22.

Cena wywoławcza  nieruchomości  w III przetargu wynosi  – 1.500.000,00 zł.
Wadium  –   150.000,00 zł.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Powiatu Sanockiego Nr 69 8642 1184 2018 0065 8201 0095  prowadzone w Podkarpackim Banku Spółdzielczym  w Sanoku,  w taki sposób, aby pieniądze na koncie Powiatu były najpóźniej w dniu   12 listopada 2012r.

Cenę nieruchomości, ustaloną w wysokości    uzyskanej w wyniku przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nabywca jest obowiązany wpłacić najpóźniej trzy dni naprzód, przed zawarciem umowy sprzedaży, na konto Powiatu Sanockiego   Nr 43 8642 1184 2018 0065 8201 0078 prowadzone w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku.

O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, osoba ustalona jako nabywca, zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu w Sanoku może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

I przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu 12 stycznia 2012r.
II przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu 27 czerwca 2012r.

Z uzasadnionej przyczyny Zarząd Powiatu w Sanoku może odwołać ogłoszony przetarg.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku, ul. Kościuszki 36, pokój 24. Telefon:  (13)  4657612. Pełna treść powyższego ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej – www.bip.powiat-sanok.pl

 

Zobacz materiały archiwalne dotyczące budynku przy ulicy Sienkiewicza:


Jaki los spotka budynek przy ulicy Sienkiewicza 5? – 10.04.2012
Budynek policji na sprzedaż – 3.11.2011

06-09-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)