REKLAMA
REKLAMA

Informatyzacja Podkarpackiej Służby Zdrowia coraz bliżej

PODKARPACIE. 30 kwietnia 2012 r. Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta i Członek Zarządu Sławomir Miklicz podpisali umowę dotyczącą zarządzania projektem: „Podkarpacki System Informacji Medycznej – PSIM”.

 

Wykonawcą zostało konsorcjum firm: Europejskim Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITMED Spółka z o.o. z Wrocławia oraz Nizielski & Borys Consulting Spółka z o.o. z Katowic.

„Podkarpacki System Informacji Medycznej – PSIM” będzie systemem, służącym gromadzeniu, analizie i udostępnianiu zasobów cyfrowych z udzielonymi lub planowanymi świadczeniami opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia. Wdrożenie systemu stworzy możliwość uzyskania pełnego zbioru danych o świadczonych usługach. System ten umożliwi nadzór nad wykorzystaniem środków przeznaczonych na ochronę zdrowia oraz wprowadzenie jednoznacznych, przejrzystych i wiarygodnych rozliczeń ze świadczeniodawcami oraz uproszczenie relacji świadczeniodawca – płatnik.

 

W pierwszym etapie, system wdrażany będzie w 8 szpitalach wojewódzkich. Drugi etap projektu obejmie wdrożenie w 19 szpitalach powiatowych oraz w szpitalu MSWiA w Rzeszowie. Po zakończeniu projektu, systemem będą mogły zostać objęte również inne jednostki medyczne w województwie, świadczące usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dzięki projektowi PSIM mieszkańcy Podkarpacia będą mieli pełny dostęp do informacji związanych z opieką zdrowotną, informacji nt. dostępności usług w poszczególnych placówkach, wolnych terminach, będą mogli rejestrować się do specjalistów za pośrednictwem Internetu, czy będą posiadali dostęp do elektronicznego rekordu pacjenta.

Natomiast organy nadzorujące poszczególne placówki medyczne, będą miały możliwość bezpośredniej kontroli udzielanych przez placówki świadczeń medycznych oraz efektywności działania tych placówek.

Projekt „Podkarpacki System Informacji Medycznej – PSIM” realizowany jest w ramach III osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Źródłem finansowania jest dotacja ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z budżetu Państwa oraz wkład własnych Województwa Podkarpackiego

Zgodnie z zawartą umową, Inżynier Kontraktu ma przygotować dokumentację niezbędną do wybrania wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za modernizację i uzupełnienie sieci komputerowej w szpitalach wojewódzkich oraz przygotowanie Regionalnego Centrum Informacji Medycznej, dostawę i uruchomienie sprzętu sieciowego oraz komputerowego łącznie z oprogramowaniem, dostawę sprzętu i zaawansowanych urządzeń informatycznych wraz z instalacją oraz budowę systemów informatycznych wraz z wdrożeniem. Ponadto, do zadań Inżyniera Kontraktu będzie należało zarządzanie

UMWP

30-04-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)