REKLAMA
REKLAMA

Rytmy natury, natura rytmów

SANOK. BWA Galeria Sanocka zaprasza na „rytmy natury, natura rytmów” wernisaż wystawy Anny Waszczuk oraz Mariusza Drzewińskiego. Otwarcie zaplanowano na 24 sierpnia br. godz. 18.00. Wystawa czynna do 7 września br.

Anna Waszczuk
Ukończyła studia w Instytucie Wychowania Artystycznego w UMCS w Lublinie. Dyplom z malarstwa uzyskała w Pracowni Malarstwa prof. Mieczysława Hermana w 1982r. Od 1989roku pracuje na Wydziale Artystycznym UMCS. Przewód kwalifikacyjny pierwszego stopnia z malarstwa na ASP w Krakowie w roku 1997, a w roku 2009przewód habilitacyjny na ASP w Łodzi. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta II st. w Zakładzie Malarstwa w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego MCs w Lublinie. Zajmuje się malarstwem, sztuką papieru i landartem. Autorka ponad 20 wystaw indywidualnych, wzięła udział w ponad 70 wystawach zbiorowych, licznych plenerach i sympozjach.

„Podczas pracy nad obrazami artystka stosuje skomplikowane i czasochłonne strategie malarskie. Motywem przewodnim, łączącym zróżnicowane formalnie cykle malarskie, jest nieustanne poszukiwanie porządku, systematyzowanie różnorodności natury. Artystka posługuje się geometrią, rytmem czy multiplikacją. niektóre obrazy przypominają mapy lub ogrody, gdzie natura staje się ujarzmiona i uporządkowana. Na uwagę zasługują obrazy z papieru, w których artystka z benedyktyńską cierpliwością buduje unistyczne struktury. Tutaj już sam proces powstawania tych prac stanowi formę porządkowania rzeczywistości. Autorka wykorzystuje naturalne materiały takie jak igliwie, sok z roślin lub masę papierową. Obrazy, z uwagi na zastosowany budulec, wraz z upływem czasu ulegają pewnym zmianom. Zmienia się kolorystyka, kolory blakną lub zupełnie zanikają. Wówczas Anna tworzy nowe prace, postępując tym samym w zgodzie z cyklami natury por roku.”

Piotr Korol

Mariusz Drzewiński
Urodzony w 1959 roku w Lublinie. W latach 1979-1983 studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie w pracowni prof. M. Hermana. W 2005 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jest zatrudniony w Zakładzie Malarstwa i Rysunku II. Obecnie pełni funkcję prodziekana na Wydziale Artystycznym Instytutu Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. W pracy artystycznej skupia się na działalności w zakresie malarstwa i rysunku. Brał udział w 25 wystawach indywidualnych i wielu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą.

„Twórczość jest niczym innym jak manifestacją artysty, jego postawą wobec świata i życia. Malując staram się nadać nowe znaczenie zjawiskom i pojęciom, odkryć ich głębszy metafizyczny sens. Świat moich obrazów istnieje równolegle do świata, który nas otacza. Obrazy stają się samodzielnymi bytami, dowodami na istnienie świata form wyalienowanych ze świata materialnego tworzących nowe kategorie pojmowania i rozumienia natury. Tytuły są jedynymi autokomentarzami, nie tłumaczą, ani nie podpowiadają rozwiązań, skłaniają do indywidualnych i dowolnych, często abstrakcyjnych skojarzeń, po to, by odbiorca mógł się poczuć współtwórcą wysyłanego przeze mnie komunikatu. Plama barwna w moich obrazach staje się samodzielnym tworem, symbolicznym odzwierciedleniem tego, czego nie da się nazwać, wytłumaczyć, zmierzyć i zważyć. Gest pędzla, szpachli czy wylanej z puszki farby tworzy kompozycje obrazów, w której nadrzędną rolę pełnią wzajemne relacje koloru, jego odcieni, świetlistości i struktury. Obraz jest rozwinięciem myśli, zatrzymaniem chwili, kartką z pamiętnika, w którym zapisuję sytuacji i zdarzenia, ludzi i miejsca próbując zatrzymać czas i wspomnienia, żeby nie umknęły z pamięci. Sztuka powoduje, że życie staje się bogatsze, uczy pokory, tolerancji, daje wolność i niezależność oraz możliwość komunikowania się z drugim człowiekiem. Zmusza do ciągłych poszukiwań i rozważań nad sensem i celem życia, a w swoim wymiarze egzystencjalnym jest przejawem humanizmu. Malarstwo jest dla mnie próbą znalezienia własnego miejsca i zachowania godności.”

Mariusz Drzewiński

ZAPRASZAMY!

22-08-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)