REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Kolejny zabytkowy nagrobek do remontu!

SANOK. Stowarzyszenie Opieki nad Starymi Cmentarzami będzie restaurować kolejny zabytkowy obiekt na sanockim cmentarzu. W tym roku jest to nagrobek Józefy z Heinrichów Drozdowej datowany na 1889 rok. Józefa Drozdowa urodziła się w 1838 w rodzinie rzemieślniczej.

Jej ojciec był piekarzem i osobą znaczącą w swoim środowisku, pełnił nawet w cechu piekarskim w latach 1831 – 1836 bardzo ważną funkcję cechmistrza. Miał on decydujący głos w sprawach dotyczących piekarzy sanockich, rozsądzając różne sporne kwestie. Jako cechmistrz był jakby łącznikiem między ówczesnym magistratem a środowiskiem piekarzy. Józefa dzieciństwo spędziła w domu rodzinnym, a w 1856 r. mając 18 lat, wyszła za mąż za Jerzego Drozda – urzędnika Magistratu, naczelnika wydziału cechowniczego, który to wydział zajmował się legalizowaniem przyrządów pomiarowych typu wagi czy odważniki. Małżonkowie przeżyli razem 33 lata. Józefa zmarła na serce w 1889 roku przeżywszy 51 lat. Warto dodać, że oprócz Józefy pod nagrobkiem tym spoczywają jej dwaj starsi bracia – Kornel Heinrich, absolwent Akademii Technicznej we Lwowie, inżynier- specjalista od budowy dróg i mostów. Prowadził on budowy wielu strategicznych dróg na terenie całej Galicji, a w rodzinnym mieście – Sanoku nadzorował m.in. budowę mostu olchowskiego, który został później wysadzony przez wycofujących się żołnierzy Polskich w 1939 roku. Kornel zmarł w 1888 roku mając 55 lat

Drugi brat Józefy to Juliusz Heinrich – piekarz, zmarły w 47 roku życia jako szanowany obywatel Sanoka (cytat z księgi parafialnej). Stowarzyszenie starało się o dotacje celowe na prowadzenie prac konserwatorskich przy tym nagrobku w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków i w Urzędzie Marszałkowskim. Obie instytucje pozytywnie rozpatrzyły wnioski Stowarzyszenia i przyznały nam po 10 tys. zł. za co bardzo dziękujemy – mówi prezes stowarzyszenia Ewa Filip.

Oprócz środków zewnętrznych mamy także własne fundusze zebrane np. w czasie organizowanych przez nas kwest pod sanockimi świątyniami. W tym miejscu dziękuję tym sanoczanom, którzy nie przechodzą obok naszych puszek obojętnie – dodaje pani Ewa.

Prace konserwatorskie przy zabytkowym nagrobku rozpoczną się już niebawem.

27-06-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)