REKLAMA
REKLAMA
Guardia

Sesja Rady Miasta Sanoka. Zobacz porządek obrad

SANOK / PODKARPACIE. 29 listopada br. (czwartek), o godz. 9:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku odbędzie się 33. Sesja Rady Miasta Sanoka VI kadencji. Publikujemy porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sanoku w rejonie ulicy Szczudliki, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrz Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku przy ul. Podlaskiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 790/6 i nr 790/10 o łącznej pow. 0.0644 ha na rzecz Wincentego Kandlera, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku przy ul. Lipińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2155/3 o pow. 0.0083 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku przy ul. Norwida oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1077 o pow. 0.0345 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Dąbrówka miasta Sanoka o nazwie „Okulickiego – III”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta  w sprawie zmiany „Regulaminu Cmentarzy Komunalnych, położonych na terenie Gminy Miasta Sanoka”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia „Regulaminu przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasta Sanoka”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie podziału miasta Sanoka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
19. Interpelacje.
20. Wolne wnioski i zapytania.
21. Zamknięcie obrad sesji.

26-11-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)