REKLAMA
REKLAMA

OBRADY ZAKOŃCZONE Dzisiaj Sesja Rady Powiatu TRANSMISJA NA ŻYWO (AUDIO)

POWIAT SANOCKI. W najbliższy piątek 13 kwietnia 2012r. o godz. 14:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się XXI Sesja Rady powiatu w Sanoku. Publikujemy porządek obrad.

TRANSMISJA NA ŻYWO

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/213/2012 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 r. ( kwota 5.000 zł – dotacja dla Placówki Straży Granicznej w Sanoku ).

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 r. ( kwota 162.500 zł –wprowadzenie promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych).

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 r. oraz uchylenia Uchwały Nr XIX/217/2012 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012r. ( kwota 43.000 zł –uchwała precyzuje zadania zlecone do realizacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 r. ( kwota 775.954 zł – wprowadzenie wolnych środków finansowych z 2011r. na opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz zadania służące ochronie środowiska).

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 r. ( kwota 111.579 zł – wprowadzenie zadania „Modernizacja nawierzchni kortów tenisowych przy ZS Nr 4 w Sanoku).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 r. (kwota 610.579 zł – wprowadzenie zadania „Budowa hali sportowej z łącznikiem oraz zapleczem technicznym na działce 1433/6 przy I LO w Sanoku”).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej z łącznikiem oraz zapleczem technicznym na działce 1433/6 przy I LO w Sanoku” –na lata 2013 i 2014.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012r ( kwota 70.568 zł – zabezpieczenie środków finansowych na montaż instalacji solarnej w Domu Dziecka w Sanoku).

15. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2012 -2023.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego nr 5.3. pn. „ System Zielonych Inwestycji ( GIS – Green Inwestment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja szkół i placówek Powiatu Sanockiego.”

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok ( 180.000 zł –zmiana nazw zadań inwestycyjnych.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części wraz z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.

20. Przyjęcie Sprawozdania Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok.

21. Interpelacje i zapytania radnych.

22. Wnioski i oświadczenia.

23. Zamknięcie obrad sesji.

13-04-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)