REKLAMA
REKLAMA

„Woda nie jest skażona bakteriologicznie. Dawka chloru wciąż podwyższona”

SANOK/ZAGÓRZ. Jak poinformował reporterów Esanok.pl Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Stanisław Kwolek woda jest bakteriologicznie czysta. – Obserwujemy podwyższoną dawkę chloru. Wykonujemy badania dwa razy w tygodniu – dodaje inspektor.

Wciąż obowiązują wytyczne sanepidu z dnia 5.03.2012. Przypominamy treść komunikatu.

W związku z decyzją  z dnia 5 marca 2012 r. stwierdzającą WARUNKOWĄ PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Sanok- Zasław Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z w/w wodociągu stwierdza, że w badanych próbkach wody:
– zawartość  wolnego chloru wynosi od 0,6 do 0,9 mg Cl2/l  / norma 0,3 mg Cl2/l/
– nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli oraz bakterii z grupy coli

W związku z powyższym, woda z wodociągu Sanok-Zasław może być używana po kilkuminutowym przegotowaniu do:
– bezpośredniego spożycia
– przygotowywania posiłków
– kąpieli niemowląt i małych dzieci

Woda bezpośrednio z sieci wodociągowej do pozostałych celów  może być używana bez ograniczeń.

Powyższe informacje dotyczą wszystkich użytkowników wody z wodociągu Sanok-Zasław.
O ustąpieniu zagrożenia i o możliwości korzystania z wodociągu mieszkańcy będą sukcesywnie informowani.

Komunikat wydany na podstawie:
art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z póź. zm.)
art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858)
oraz przepisów Dyrektywy Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycie przez ludzi

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Sanoku
lek.med. Stanisław Kwolek

13-03-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)