REKLAMA

BRZOZOW24.PL: Gmina Brzozów wyemituje obligacje komunalne

BRZOZOW24.PL / PODKARPACIE. Brzozów pozyska 9 mln zł z obligacji komunalnych. Rada Miejska w Brzozowie zgodziła się na ich emisję , dzięki czemu gmina będzie mogła sprostać wymogom przy ubieganiu się o pomoc unijną w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020.

Dorota Mękarska

W Polsce jest 2479 gmin, z czego już  około 500 wyemitowało obligacje komunalne, co oznacza, że prawie co piąta gmina skorzystała z tego rozwiązania na pozyskanie funduszy. Na Podkarpaciu obligacje jako pierwszy wyemitował Przemyśl, który w ten sposób pozyska ponad 24,4 mln zł. Pieniądze będą przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego, który powstał na wskutek wydatków na rozbudowę infrastruktury drogowej.  m.in. oddanej w zeszłym roku obwodnicy miasta.

W marcu obligacje Przemyśla zadebiutowały na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na rynku Catalyst.

W przypadku Przemyśla organizatorem emisji jest PKO Bank Polski S.A. Obligacje są emitowane w sześciu seriach, po 4070 sztuk w każdej serii i wartości nominalnej obligacji wynoszącej 1 tys. zł.

Oprócz pieniędzy – promocja

Jednostki samorządu terytorialnego coraz chętniej podejmują uchwały o emisji obligacji, ponieważ w ten stosunkowo łatwy sposób mogą pozyskiwać finansowanie dla  inwestycji realizowanych przy większościowym udziale funduszy unijnych.  Emisja obligacji jest jednak również narzędziem pomagającym gminom spłacić zaległe zobowiązania. Jak podkreślają specjaliści, to lepsze rozwiązanie niż kredyt bankowy.

Obligacje komunalne wyemitować może każda gmina. Jedyny warunek konieczny do spełnienia jest związany z wysokością zadłużenia. Nie może ono przekroczyć 60 proc. dochodów gminy w danym roku.

Gmina chce otworzyć się na  nową perspektywę finansową, gdyż zależy jej na tym, by się rozwijać. W rachubę wchodzi również art. 243 ustawy o finansach publicznych (wprowadzający tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego – red.), który ten rozwój może zahamować – podkreśla Jacek Szklarz, skarbnik gminy Brzozów. – Nie można zapomnieć też o tym, że sama emisja obligacji jest promocją dla gminy.

Wybór agenta emisji dokonany będzie w drodze konkursu

Rada Miejska w Brzozowie podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji, zasad ich zbywania, nabywania i wykupu w dniu  25 kwietnia b.r.. Wcześniej radni szczegółowo zapoznali się z tym zagadnieniem na komisjach. W tematykę wprowadzał ich m.in. przedstawiciel firmy doradczej, z których usług  samorząd korzysta, przygotowując się do operacji emisji obligacji.

Brzozów dokonując wyboru agenta emisji przeprowadzi postępowanie konkursowe, choć nie jest to  konieczne. Wyborem najkorzystniejszej oferty przedstawionej przez banki, zajmie się specjalnie powołana do tego komisja konkursowa. Zaproszenie do składania ofert będzie  upublicznione w przyszłym tygodniu, natomiast termin ich składania wyznaczony jest na 12 czerwca b.r..

Chcemy zachować zasadę konkurencyjności, ponieważ w ten sposób możemy uzyskać jak najlepsza ofertę – dodaje skarbnik gminy Brzozów.

Zakłada się, że cała procedura będzie zakończona w ostatniej dekadzie czerwca b.r..

Trzy serie po 3 mln zł każda

Obligacje komunalne gminy Brzozów będą emitowane w trzech seriach, każda o wartości 3 mln zł. Cena nominalna obligacji wynosi 1 tys. zł. Łącznie z emisji trzech serii  Brzozów pozyska 9 mln zł.

Gmina będzie obligacje wykupywała przez 3 lata, w trzech seriach. Pierwszą  w 2022 roku, drugą rok później, a ostatnią w 2024 roku.

Pieniądze pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na wyprzedzającą spłatę rat kredytów przypadających w latach 2013-2015.

To poprawi wskaźnik indywidualnego zadłużenia – podkreśla Jacek Szklarz. – Takie rozwiązanie w  przyszłości pozwoli wygenerować wolne środki finansowe na wkład własny potrzebny do sięgania po fundusze unijne.

źródło: brzozow24.pl

17-05-2013
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.