REKLAMA
REKLAMA

Działki na Białej Górze. Mało atrakcyjne? Za drogie? Czy może kolejny raz daje o sobie znać kryzys? (FILM)

Działki na Białej Górze. Mało atrakcyjne? Za drogie? Czy może kolejny raz daje o sobie znać kryzys? (FILM)

SANOK / PODKARPACIE. 10 września odbył się pierwszy przetarg na sprzedaż działek na Białej Górze. Miasto wystawiło pięć nieruchomości, ale żadnej z nich nie udało się ostatecznie sprzedać, choć na wszystkie wniesiono wadium. Drugi przetarg ogłoszono 27 września. Tym razem, do kupienia jest 9 działek. Szczegóły w materiale filmowym.

Poniżej treść ogłoszenia o przetargu (ceny netto):

BURMISTRZ  MIASTA  SANOKA

ogłasza  przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność  Gminy Miasta Sanok

I. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sanoku, obręb Wójtostwo przy ul. Biała Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 688/10 o pow. 0, 1084 ha.

Cena wywoławcza – 78 000,00 zł Wadium –  7 800,00 zł

Poprzedni przetarg odbył się 10.09.2013r.


II. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sanoku, obręb Wójtostwo przy ul. Biała Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 688/11 o pow. 0, 1132 ha.

Cena wywoławcza – 80 000,00 zł Wadium –  8 000,00 zł

Poprzedni przetarg odbył się 10.09.2013r.


III. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sanoku, obręb Wójtostwo przy ul. Biała Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 688/12 o pow. 0, 1056 ha.

Cena wywoławcza – 86 000,00 zł Wadium –  8 600,00 zł

Poprzedni przetarg odbył się 10.09.2013r.


IV. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sanoku, obręb Wójtostwo przy ul. Biała Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 688/13 o pow. 0,0823 ha.

Cena wywoławcza – 69 000,00 zł Wadium –  6 900,00 zł

Poprzedni przetarg odbył się 10.09.2013r.


V. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sanoku, obręb Wójtostwo przy ul. Biała Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 688/14 o pow. 0,0829 ha.

Cena wywoławcza – 64 000,00 zł Wadium –  6 400,00 zł

Poprzedni przetarg odbył się 10.09.2013r.


VI. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sanoku, obręb Wójtostwo przy ul. Biała Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 688/15 o pow. 0,0818 ha.

Cena wywoławcza – 60 000,00 zł Wadium –  6 000,00 zł


VII. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sanoku, obręb Wójtostwo przy ul. Biała Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 688/16 o pow. 0,0953ha.

Cena wywoławcza – 70 000,00 zł Wadium –  7 000,00 zł


VIII. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sanoku, obręb Wójtostwo przy ul. Biała Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 688/17 o pow. 0,1026 ha.

Cena wywoławcza – 80 000,00 zł Wadium –  8 000,00 zł


IX. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sanoku, obręb Wójtostwo przy ul. Biała Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 688/18 o pow. 0,1020 ha.

Cena wywoławcza – 80 000,00 zł Wadium –  8 000,00 zł


Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%. Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r.       o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz  651 z późn. zm.) upłynął 05.07.2013r. Nieruchomości objęte są księgą wieczystą nr KS1S/00056322/0. Dział III i IV wolny od wpisów (obciążeń). Dla terenu na którym położona jest nieruchomość brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowej nieruchomości dnia 04.02.2013r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy ustalająca warunki zabudowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego dotyczącego budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Przetargi odbędą się w dniu 5 listopada 2013 roku, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1, w Sali Herbowej Nr 64 , począwszy od godziny 900 w następującej kolejności:

·         Godz. 900 działka nr 688/10 o pow. 0,1084 ha

·         Godz. 930 działka nr 688/11 o pow. 0,1132 ha

·         Godz. 1000 działka nr 688/12 o pow. 0,1056 ha

·         Godz. 1030 działka nr 688/13 o pow. 0,0823 ha

·         Godz. 1100 działka nr 688/14 o pow. 0,0829 ha

·         Godz. 1130 działka nr 688/15 o pow. 0,0818 ha

·         Godz. 1230 działka nr 688/16 o pow. 0,0953 ha

·         Godz. 1300 działka nr 688/17 o pow. 0,1026 ha

·         Godz. 1330 działka nr 688/18 o pow. 0,1020 ha

Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest:

1.  Dokonanie wpłaty wadium  w terminie do dnia 29.10.2013r, przelewem na rachunek bankowy  Gminy Miasta Sanoka, 38-500 Sanok, Rynek 1, Nr rachunku: 31864200022001006047030003, z podaniem numeru i położenia nieruchomości.

2.   Przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:

·    dowodu wniesienia wadium,

·    w przypadku nabywania nieruchomości:  przez osoby fizyczne – dokumentu tożsamości; przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, okazanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub ewidencja  działalności gospodarczej) stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot,

·    w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępująca do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

źródło: Red., UM w Sanoku

14-10-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)