REKLAMA
REKLAMA

Działki na Białej Górze. Mało atrakcyjne? Za drogie? Czy może kolejny raz daje o sobie znać kryzys? (FILM)

Działki na Białej Górze. Mało atrakcyjne? Za drogie? Czy może kolejny raz daje o sobie znać kryzys? (FILM)

SANOK / PODKARPACIE. 10 września odbył się pierwszy przetarg na sprzedaż działek na Białej Górze. Miasto wystawiło pięć nieruchomości, ale żadnej z nich nie udało się ostatecznie sprzedać, choć na wszystkie wniesiono wadium. Drugi przetarg ogłoszono 27 września. Tym razem, do kupienia jest 9 działek. Szczegóły w materiale filmowym.

Poniżej treść ogłoszenia o przetargu (ceny netto):

BURMISTRZ  MIASTA  SANOKA

ogłasza  przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność  Gminy Miasta Sanok

I. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sanoku, obręb Wójtostwo przy ul. Biała Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 688/10 o pow. 0, 1084 ha.

Cena wywoławcza – 78 000,00 zł Wadium –  7 800,00 zł

Poprzedni przetarg odbył się 10.09.2013r.


II. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sanoku, obręb Wójtostwo przy ul. Biała Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 688/11 o pow. 0, 1132 ha.

Cena wywoławcza – 80 000,00 zł Wadium –  8 000,00 zł

Poprzedni przetarg odbył się 10.09.2013r.


III. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sanoku, obręb Wójtostwo przy ul. Biała Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 688/12 o pow. 0, 1056 ha.

Cena wywoławcza – 86 000,00 zł Wadium –  8 600,00 zł

Poprzedni przetarg odbył się 10.09.2013r.


IV. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sanoku, obręb Wójtostwo przy ul. Biała Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 688/13 o pow. 0,0823 ha.

Cena wywoławcza – 69 000,00 zł Wadium –  6 900,00 zł

Poprzedni przetarg odbył się 10.09.2013r.


V. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sanoku, obręb Wójtostwo przy ul. Biała Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 688/14 o pow. 0,0829 ha.

Cena wywoławcza – 64 000,00 zł Wadium –  6 400,00 zł

Poprzedni przetarg odbył się 10.09.2013r.


VI. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sanoku, obręb Wójtostwo przy ul. Biała Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 688/15 o pow. 0,0818 ha.

Cena wywoławcza – 60 000,00 zł Wadium –  6 000,00 zł


VII. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sanoku, obręb Wójtostwo przy ul. Biała Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 688/16 o pow. 0,0953ha.

Cena wywoławcza – 70 000,00 zł Wadium –  7 000,00 zł


VIII. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sanoku, obręb Wójtostwo przy ul. Biała Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 688/17 o pow. 0,1026 ha.

Cena wywoławcza – 80 000,00 zł Wadium –  8 000,00 zł


IX. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sanoku, obręb Wójtostwo przy ul. Biała Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 688/18 o pow. 0,1020 ha.

Cena wywoławcza – 80 000,00 zł Wadium –  8 000,00 zł


Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%. Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r.       o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz  651 z późn. zm.) upłynął 05.07.2013r. Nieruchomości objęte są księgą wieczystą nr KS1S/00056322/0. Dział III i IV wolny od wpisów (obciążeń). Dla terenu na którym położona jest nieruchomość brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowej nieruchomości dnia 04.02.2013r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy ustalająca warunki zabudowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego dotyczącego budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Przetargi odbędą się w dniu 5 listopada 2013 roku, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1, w Sali Herbowej Nr 64 , począwszy od godziny 900 w następującej kolejności:

·         Godz. 900 działka nr 688/10 o pow. 0,1084 ha

·         Godz. 930 działka nr 688/11 o pow. 0,1132 ha

·         Godz. 1000 działka nr 688/12 o pow. 0,1056 ha

·         Godz. 1030 działka nr 688/13 o pow. 0,0823 ha

·         Godz. 1100 działka nr 688/14 o pow. 0,0829 ha

·         Godz. 1130 działka nr 688/15 o pow. 0,0818 ha

·         Godz. 1230 działka nr 688/16 o pow. 0,0953 ha

·         Godz. 1300 działka nr 688/17 o pow. 0,1026 ha

·         Godz. 1330 działka nr 688/18 o pow. 0,1020 ha

Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest:

1.  Dokonanie wpłaty wadium  w terminie do dnia 29.10.2013r, przelewem na rachunek bankowy  Gminy Miasta Sanoka, 38-500 Sanok, Rynek 1, Nr rachunku: 31864200022001006047030003, z podaniem numeru i położenia nieruchomości.

2.   Przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:

·    dowodu wniesienia wadium,

·    w przypadku nabywania nieruchomości:  przez osoby fizyczne – dokumentu tożsamości; przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, okazanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub ewidencja  działalności gospodarczej) stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot,

·    w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępująca do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

źródło: Red., UM w Sanoku

14-10-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)