REKLAMA
REKLAMA

Nie pomogło blokowanie drogi. Oddział Celny w Sanoku do likwidacji

SANOK / PODKARPACIE. Na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

, z dniem 1 lipca 2013r. nastąpi likwidacja Oddziału Celnego w Sanoku.

Jednocześnie w tym samym dniu w miejscu oddziału będzie funkcjonowało wyznaczone miejsce, w którym będą dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego, zgodnie z następującymi warunkami:

1. Procedury celne:
a) tranzyt,
b) wywóz – gdy firma nie posiada pozwolenia na procedurę uproszczoną w wywozie.

2. Towary obejmowane procedurą:
Towary wyszczególnione  w  załączniku  nr  1  do  Rozporządzenia  Rady  (EWG)  nr  2658/87  z  dnia  23  lipca  1987  r.  w  sprawie  nomenklatury  taryfowej i  statystycznej  oraz  w  sprawie  Wspólnej  Taryfie  Celnej  (Dz.  Urz.  UE  L.  256  z  07.09.1987, z późn. zm.), z wyłączeniem:

1) towarów strategicznych,

2) towarów akcyzowych, o których mowa w art.7c ustawy z dnia 06.12.2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011r. Nr 109 poz. 6260 z późniejszymi zmianami,

3) broni i amunicji określonej w Sekcji XIX Wspólnotowej Taryfy Celnej, oraz towarów, którymi obrót jest ograniczony lub zakazany na mocy odrębnych przepisów.

3. Czynności  dokonywane  w miejscu wyznaczonym:

1) prowadzenie rejestrów i ewidencji;

2) wystawianie świadectw pochodzenia

3)  sprawowanie dozoru celnego, w tym:
a) rewizja celna towarów,
b)  zdejmowanie i nakładanie zamknięć celnych,
c)  badanie towarów i pobieranie próbek,
d)  badanie dokumentów,
e)  sporządzanie protokołów rozbieżności;

Czynności  wynikające  z  zakresu  działania  miejsca  wyznaczonego  będą wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

W miejscu wyznaczonym nie będą obsługiwane deklaracje podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych. Od 1 lipca 2013r. deklaracje te będą obsługiwane przez Oddział Celny w Krośnie mieszczący się w Krośnie przy ul. Tysiąclecia 38.

SC w Przemyślu

 

28-06-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)