REKLAMA
VIVO sc

OGŁOSZENIE PRZETARGU: Działki w Morochowie

GMINA ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórz.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2013r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu- przedmiotem przetargu jest:

-Nieruchomość, objęta KS1S/00057312/4, oznaczona numerem działki 2/28 o pow. 0,0970 ha, położona w miejscowości Morochów (powstała w wyniku podziału działki 2/21). Działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie działek zabudowanych nowymi budynkami jednorodzinnymi oraz niezabudowanych działek, dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej a następnie drogą utwardzoną. Posiada kształt kwadratowy, położona w terenie z lekkim spadkiem w kierunku południowo-wschodnim.

Dla terenu, na którym znajduje się nieruchomość, gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania  i warunków zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Dla przedmiotowego terenu została wydana decyzja nr 38/2012 z dnia 2012-05-15 o warunkach zabudowy, w której ustalono warunki zabudowy terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 2/21 położonej w miejscowości Morochów oraz budowie zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej (część dz. Nr 616/1).

– cena wywoławcza 10 200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych) brutto
– wadium 2 000,00 zł
– wysokość min. postąpienia 102,00 zł

– Nieruchomość, objęta KS1S/00057312/4, oznaczona numerem działki 2/29 o pow. 0,1223 ha, położona w miejscowości Morochów (powstała w wyniku podziału działki 2/21). Działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie działek zabudowanych nowymi budynkami jednorodzinnymi oraz niezabudowanych działek, dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej a następnie drogą utwardzoną. Posiada kształt kwadratowy, położona w terenie z lekkim spadkiem w kierunku południowo-wschodnim.

Dla terenu, na którym znajduje się nieruchomość, gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania  i warunków zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Dla przedmiotowego terenu została wydana decyzja nr 38/2012 z dnia 2012-05-15 o warunkach zabudowy, w której ustalono warunki zabudowy terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 2/21 położonej w miejscowości Morochów oraz budowie zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej (część dz. Nr 616/1).

– cena wywoławcza 12 200,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dwieście złotych) brutto
– wadium 2 000,00 zł
– wysokość min. postąpienia 122,00 zł

Wniesienie wadium w terminie do dnia 23 lipca 2013 r.

Wadium należy wpłacić przelewem  na rachunek bankowy Urzędu konto Nr 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489 (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu).

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba wyłoniona w czasie przetargu jako kandydat na nabywcę uchyliła się od zawarcia umowy sprzedaży.

Rozszerzoną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu :www.zagorz.pl.

Dodatkowe informacje:
Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3-go Maja 2,pok.36, tel. 46-22-062 wew.67.

MAPA – PDF.

tekst sponsorowany
16-07-2013
Poprzedni artykuł:
«
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.