REKLAMA
REKLAMA

Oświadczenie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w sprawie unijnych dotacji

RZESZÓW/ PODKARPACIE. W związku z publikacjami medialnymi dotyczącymi zwrotu przesłanego do certyfikacji poświadczenia wydatków z RPO WP za grudzień 2012 pragniemy wyjaśnić, że pismo KE  jest elementem procedury weryfikacji przesyłanych do KE poświadczeń w ramach postępowania certyfikacyjnego.

Komisja Europejska w piśmie z dnia 14 marca 2013 r. ponowiła swoją rekomendację (tak jak w piśmie z dnia 26 lutego 2013 r.), aby nie certyfikować wydatków w ramach RPO WP, w zakresie tych projektów, których dotyczy śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Apelacyjną w Lublinie.

Poinformowała również, iż zwróci obecnie weryfikowany wniosek o płatność obejmujący wydatki za miesiąc grudzień 2012 r., jednocześnie zastrzegając, iż jeżeli informacje na temat projektów objętych dochodzeniem (tj. potencjalnie dotkniętych nieprawidłowościami) będą dostępne, należy wyłączyć wszelkie wydatki związane z tymi projektami i ponownie przesłać poprawiony dokument.

Komisja Europejska podniosła również, iż w związku z tym, że obecnie brak jest szczegółowych informacji o tego rodzaju projektach, sankcja w postaci wstrzymania płatności dla całego Programu byłaby nieproporcjonalna i szkodliwa dla rozwoju regionu. Poprosiła również o przekazywanie informacji w tej sprawie, jak tylko Instytucja Zarządzająca je otrzyma.

Należy zaznaczyć, że płatności na realizację projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 są realizowane na bieżąco i w samym tylko miesiącu marcu zostały przekazane beneficjentom w wysokości 43 mln zł.

Zarząd Województwa mimo trzykrotnych prób uzyskania od prokuratury odpowiedzi, na pytanie, czy postępowanie dotyczy projektów finansowanych z RPO – nie uzyskał wiedzy o badanych projektach. Nasza wiedza w tej materii ogranicza się tylko do doniesień prasowych. Na tej podstawie trudno sformułować odpowiedź, która satysfakcjonowałaby Komisję Europejską.
W dniu 5 marca wystąpiłem do szefa Wydziału zajmującego się Polską pana Patricka Amblarda z propozycją spotkania i wyjaśnienia wszystkich możliwych wątpliwości. Ta oferta została przyjęta i spotkanie będzie możliwe w momencie, w którym będziemy posiadać informacje o tym, czy postępowanie dotyczy projektów finansowanych z udziałem środków unijnych albo o konkretnych projektach objętych postępowaniem prokuratorskim.
Pozostajemy w przekonaniu, że prowadzone postępowanie nie wykaże uchybień w procedurach przyznawania dotacji z RPO.

Rzecznik Prasowy
Wiesław Bek

20-03-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)