REKLAMA
REKLAMA

Rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji zdecydował, że nie może już dłużej czekać na pieniądze z Ministerstwa!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opóźnia przekazanie dotacji budżetowej na rok 2013 na stypendia dla studentów. Dlatego prof. Jerzy Posłuszny – Rektor WSPiA podjął decyzję o wypłacie stypendiów za marzec z budżetu uczelni (w dotychczasowej wysokości). Decyzje w sprawie wysokości stypendiów na kolejne miesiące semestru letniego zostaną wydane po otrzymaniu pieniędzy z Ministerstwa.

Pieniądze jeszcze w tym tygodniu
Pieniądze na stypendia, które uczelnia otrzymała w 2012 roku, wystarczyły na wypłatę świadczeń do lutego bieżącego roku – tłumaczy dr Bożena Sowa, Pełnomocnik Rektora WSPiA ds. pomocy materialnej. Dodaje, że w marcu 2013 WSPiA, tak jak inne uczelnie, powinna otrzymać nową decyzję o dotacji z MNiSW.

To się jednak nie stało i nadal czekamy na pieniądze, które przeznaczone są dla naszych studentów. Aby żacy w jak najmniejszym stopniu odczuli opóźnienia ze strony Ministerstwa, prof. Jerzy Posłuszny – Rektor WSPiA zdecydował, że nasza Uczelnia wypłaci studentom stypendium za marzec z własnych środków. Dzięki temu wszyscy otrzymają pieniądze w dotychczasowej wysokości już w tym tygodniu – mówi dr Bożena Sowa.

Stypendia w WSPiA
W Wyższej Szkole Prawa i Administracji stypendia socjalne otrzymuje ponad 1700 studentów. Najwyższe wynosi obecnie 410 zł. W przypadku stypendium Rektora pomocą objętych jest około 10 procent studentów naszej uczelni. To stypendium w maksymalnej stawce wynosi w obecnej chwili 560 zł.

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji co roku otrzymuje dotację z budżetu państwa, która przeznaczana jest na: stypendia Rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne przyznawane studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz zapomogi dla studentów, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej w związku ze zdarzeniem losowym (np. pożar, powódź lub wypadek). Dodatkowo studenci niepełnosprawni otrzymują stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Oprócz tego nasi studenci studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o zwiększenie stypendium socjalnego.

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji z roku na rok otrzymuje zwiększoną dotację na pomoc materialną dla studentów. W 2012 rok WSPiA otrzymała z budżetu państwa kwotę ponad 6 mln 745 tys. zł.

ŹRÓDŁO / foto : Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie

18-04-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)