REKLAMA
REKLAMA

Skazani remontowali dom wdowy

MOSZCZANIEC / PODKARPACIE. Służba Więzienna z Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaśliskach. W ramach tej ostatnio skazani pomagali matce samotnie wychowującej czwórkę dzieci.

Jednym z celów odbywania kary pozbawienia wolności przez więźniów jest przywrócenie chęci współdziałania ze społeczeństwem. W ramach tego więźniowie zatrudniani są odpłatnie w przedsiębiorstwach. Ta praca pozwala im na spłacenie zobowiązań sądowych na rzecz państwa, odszkodowań dla ofiar lub na spłatę zadłużenia alimentacyjnego. Nieodpłatnie zaś skazani są zatrudniani do prac na rzecz ośrodka penitencjarnego. Są to prace porządkowe lub pomocnicze. Wielu więźniów skierowanych jest do prac charytatywnych na zasadzie wolontariatu. Prace te wykonywane są na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, organizacji użytku publicznego lub po prostu na rzecz innych ludzi. Dla sporej części osadzonych praca charytatywna jest pierwszym zetknięciem się z pracą nieodpłatną na rzecz drugiej osoby, dla innych zaś powrotem do życia społecznego. Niewątpliwie praca ta jest konstruktywnym wykorzystaniem czasu, który osadzeni muszą spędzić w Oddziale Zewnętrznym.
Dla osadzonych praca jest ważna nie tylko ze względu na możliwość zarobku, ale przede wszystkim ułatwi powrót do normalnego życia po odbyciu kary.

Kontakt z innymi niż osadzeni zapobiega wykluczeniu społecznemu, po wyjściu z ośrodka. Dzięki temu i dzięki pracy osadzeni będą potrafili zadbać o siebie na wolności. Niejednokrotnie zdarza się tak, że osadzeni sami dostrzegają walory legalnej pracy, która przynosi nie tylko dobre zarobki, ale także satysfakcję. Takie formy pracy mają przestrzegać osadzonych przed powrotem do przestępczego życia.

Praca charytatywna na rzecz społeczeństwa uczy osadzonych wrażliwości, której nie rzadko wcześniej nie znali. Niezależnie od tego, czy praca jest odpłata, czy też nie – osadzeni zdobywają nowe doświadczenie i umiejętności, które wpływają na ich poglądy oraz pomogą im odnaleźć się w świecie po wyjściu na wolność.

źródło: OZ w Moszczańcu

05-08-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)