REKLAMA
REKLAMA

Społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie ma swój sztandar

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Tak o niepowtarzalnym charakterze i  roli sztandaru pisał w swoim wierszu Władysław Bełza. Sztandar od wieków symbolizował dumę, honor, męstwo i przywiązanie do formacji, na której czele stał. Dlatego też momentem niezwykle ważnym i uroczystym w historii każdej organizacji, czy instytucji jest dzień nadania tego wyjątkowego symbolu.

 

Takie święto przeżywała 28 stycznia br. społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie. Uroczystości z tej okazji rozpoczęły się mszą świętą w brzozowskiej kolegiacie, której przewodniczył Ks. Kazimierz Radzik – Przełożony Generalny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła. Nawiązując do cnót i przymiotów Błogosławionego księdza Markiewicza powiedział on m.in. – Spotykamy się dzisiaj z człowiekiem, którego powołaniem była miłość, miłość do Boga i miłość do drugiego człowieka. A to wszystko było oparte na mocnym, silnym, pięknym fundamencie wiary. W dniu dzisiejszym chciałbym pochylić się nad osobą Błogosławionego Księdza Markiewicza, którą zapewne dobrze już znacie, bowiem od pięciu lat jest on patronem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie. Ksiądz Kazimierz Radzik przybliżył ciekawe szczegóły z dzieciństwa, młodości i dorosłości Bronisława Markiewicza, zwracając uwagę na jego wyjątkową wrażliwość i niespotykaną chęć niesienia pomocy ludziom w potrzebie, jaka od najmłodszych lat przejawiała się w jego czynach i decyzjach.

W trakcie mszy nastąpiło poświecenie sztandaru, na którym w centralnej części  znajduje się portret bł. ks. B. Markiewicza – patrona Ośrodka. Wokół portretu umieszczony jest napis w kolorze złotym: „Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Brzozowie”. Na lewej stronie płata w centralnej części znajduje się godło Polski – orzeł w koronie (barwy białej z elementami złotej) otoczone wieńcem w kolorze złotym. W środkowej części zamieszczone są daty: 1967-2012. Pierwsza data odnosi się do roku powstania Państwowego Zakładu Wychowawczego w Brzozowie, druga zaś to rok ufundowania sztandaru przez powiat brzozowski.

Poświęcenia sztandaru dokonał Ojciec Generał Kazimierz Radzik w asyście Księdza Prałata Franciszka Gocha – Proboszcza parafii brzozowskiej.

Po mszy świętej uczestnicy uroczystości wzięli udział w odsłonięciu i poświęceniu epitafium Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza. Znajduje się ono w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie. Epitafium ufundowane zostało przez Księdza Franciszka Rząsę, byłego  proboszcza brzozowskiej parafii. Odsłonięcia pięknego popiersia patrona Ośrodka dokonał Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, a poświęcił je Ksiądz Kazimierz Radzik oraz obecny Proboszcz  – Ksiądz Franciszek Goch.

Poświęcony sztandar Ośrodka został przekazany społeczności szkolnej w trakcie dalszej części uroczystości, która odbyła się w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 w Brzozowie. Tam po oficjalnym powitaniu gości przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Barbarę Kozak, Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie Henryk Kozik odczytał uchwałę Rady Powiatu w sprawie nadania sztandaru Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Brzozowie, po czym Starosta Zygmunt Błaż przekazał sztandar na ręce Pani Dyrektor. Dokonując uroczystego aktu przekazania sztandaru Starosta zwracając się do uczniów, nauczycieli wychowawców powiedział:  – Błogosławiony Ksiądz Bronisław Markiewicz, którego pięć lat temu Ośrodek obrał na patrona to człowiek wielkiej charyzmy, człowiek wielkiej miłości. To właśnie ta miłość spowodowała, że poświęcił się bez reszty sierotom i dzieciom najbardziej potrzebującym pomocy, dając im dach nad głową, wyżywienie i kształcąc ich. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy spełnia podobne cele – ma przystosowywać młodych ludzi do życia. Błogosławiony Ksiądz Markiewicz jest również patronem Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie – miejsca, w którym niesienie pomocy potrzebującym również jest codziennością. Dzisiaj z wielką radością byliśmy świadkami poświęcenia podczas mszy świętej tego pięknego sztandaru. Droga Dyrekcjo, Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy i Wy – uczniowie Ośrodka! Niech ten sztandar integruje, jednoczy, wiedzie Was ku lepszej przyszłości. Noście go z dumą i radością i strzeżcie jak źrenicy oka! – zaapelował starosta Błaż.

Gratulacje i ciepłe słowa dla dyrekcji, nauczycieli i wychowanków szkoły przekazali m.in.: Podkarpacki Kurator Oświaty Antoni Wydro, Przełożony Generalny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła –  Ks. Kazimierz Radzik, Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku Marta Muszyńska, Ksiądz Prałat Franciszek Goch – Proboszcz Parafii Brzozowskiej, Radna Generalna i Inspektorka Wychowania  – siostra Dolores Mermer oraz Dyrektorzy zaprzyjaźnionych Specjalnych Ośrodków Szkolno –Wychowawczych z terenu województwa podkarpackiego.

Listy z gratulacjami i życzeniami przesłali goście, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie dotarli na uroczystość, m.in.  Wojewoda Podkarpacka – Małgorzata Chomycz-Śmigielska, Marszałek Województwa Podkarpackiego – Mirosław Karapyta, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie – Tadeusz Pióro, Wójt Gminy Domaradz – Jan Pilch oraz Dyrektor Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 dla Chłopców w Jarosławiu  – s. Ewa Mehal.

Niecodzienną okoliczność uświetniła pełna ekspresji i ciepła część artystyczna, profesjonalnie wykonana przez uczniów brzozowskiego Ośrodka, przygotowana pod kierunkiem wychowawców i nauczycieli. Wymowna pantomima, pięknie recytowane wiersze, piosenki i tańce, a do tego odświętne stroje – wszystko to złożyło się na całość przedstawienia, które nagrodzono gromkimi brawami, a u niektórych widzów wywołało prawdziwe wzruszenie.

Osoby szczególnie zaangażowane w rozwój Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie zostały uhonorowane statuetkami Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Ojciec Generał – Kazimierz Radzik, Starosta Brzozowski – Zygmunt Błaż, Wicestarosta – Janusz Draguła, Sekretarz Powiatu – Ewa Tabisz, Skarbnik – Marta Częczek, Proboszcz Parafii w Brzozowie – Ks. Prałat Franciszek Goch, Inspektor ds. Szkolnictwa i Wychowania – Ks. Leszek Przybylski, Siostra Dyrektor DPS – Agata Sieczkowska, Wizytator – Maria Rusin, Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie – Stanisław Pilszak, Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie – Mariola Pilszak, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie – Dorota Kamińska, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie – Jerzy Olearczyk, Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie – Jan Prajsnar oraz Grażyna i Andrzej Wójtowiczowie z Firmy Gran – Pik.

Bronisław Bonawentura Markiewicz (ur. 13 lipca 1842 w Pruchniku koło Jarosławia, zm. 29 stycznia 1912 w Miejscu Piastowym) – polski ksiądz katolicki, założyciel Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła (CSMA), pedagog. Był kapłanem diecezji przemyskiej np. w miejscowości Gać, 1877-1882 proboszczem w Błażowej oraz cenionym duszpasterzem i profesorem teologii pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu (1882-1885). W 1885 r. udał się do Włoch, gdzie został uczniem św. Jana Bosko, został salezjaninem. Po powrocie do Polski, objął parafię w Miejscu Piastowym, gdzie zajmował się w utworzonych przez siebie zakładach wychowawczych młodzieżą opuszczoną i zaniedbaną. Prowadził też działalność wydawniczą, m.in. zapoczątkował wydawanie miesięcznika Powściągliwość i Praca. Był autorem i wydawcą wielu publikacji i dramatu, pt. Bój bezkrwawy, w którym przepowiedział Papieża Polaka. W 1897 skierował do biskupa przemyskiego i do papieża prośbę o pozwolenie na założenie Zgromadzenia Michała Archanioła. Mimo usilnych starań nie doczekał się chwili zatwierdzenia Zgromadzenia. Zmarł 29 stycznia 1912. 19 czerwca 2005 w Warszawie został beatyfikowany. Papież Benedykt XVI upoważnił do tego prymasa Polski Józefa Glempa. Wspomnienie bł. Bronisława Markiewicza obchodzone jest 30 stycznia.

źródło: materiał nadesłany

04-02-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)