REKLAMA
REKLAMA

W poniedziałek 43. Sesja Rady Powiatu. Zobacz porządek obrad

SANOK / PODKARPACIE. Rada Powiatu w Sanoku zawiadamia, że w dniu 16 września o godz. 15.30 w Sali Herbowej Urzędu Miasta odbędzie się 43. Sesja Rady Powiatu. Publikujemy porządek obrad.

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Podjęcie uchwały   w  sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części wraz z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.
7. Podjęcie uchwały  w  sprawie podjęcia z Gminą Rymanów wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej.
8. Podjęcie uchwały   w  sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2013 ( kwota 29.646 zł –stypendia dla uzdolnionych uczniów ).
9. Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2013 (kwota 48.500 zł –zwiększenie subwencji oświatowej).
10. Podjęcie uchwały  w  sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na  2013 rok (kwota 97.560 zł ).
11. Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2013 (kwota 1.134 zł –zwrot dochodów do jednostki oświatowej).
12. Podjęcie uchwały   w  sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie obciążenia nieruchomości Powiatu Sanockiego, hipoteką.
13. Podjęcie uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na obciążenia nieruchomości Powiatu Sanockiego, hipoteką (zakup angiografu).
14. Podjęcie uchwały  w  sprawie wyrażenia zgody na obciążenia nieruchomości Powiatu Sanockiego, hipoteką (termomodernizacja obiektów SPZOZ w Sanoku).
15. Odczytanie informacji Wojewody Podkarpackiego o analizie oświadczeń majątkowych.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Wnioski i oświadczenia.
18. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Sanoku
Robert  Pieszczoch

12-09-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)