REKLAMA
REKLAMA

Władysław Szulc Zasłużony dla Kultury Polskiej (ZDJĘCIA)

SANOK / PODKARPACIE. Władysław Szulc, sanocki fotografik i malarz, otrzymał odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Artysta odebrał ją podczas wernisażu wystawy Klubu Fotografików Sanockich, który odbył się 22 listopada br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Wnioskodawcą odznaczenia był Burmistrz Miasta Sanoka dr Wojciech Blecharczyk. Odznakę przyznaje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.
Właśnie wernisaż wystawy Klubu Fotografików Sanockich, do którego przynależy Władysław Szulc, stał się dobrą okazją do uroczystego uhonorowania artysty. Wiceburmistrz Marian Kurasz, reprezentujący Burmistrza Sanoka, odczytał uzasadnienie wniosku o nadanie odznaki, złożył również gratulacje wyróżnionemu fotografikowi. W imieniu ministra odznakę wręczyła artyście wicewojewoda podkarpacka Alicja Wosik. Władysław Szulc z charakterystyczną sobie skromnością dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do przyznania mu tego odznaczenia.

Władysław Szulc ur. w 1933 r. w Staszowie, studiował konserwatorstwo i muzealnictwo na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (absolutorium w 1956 r.). Pracował jako konserwator i wykonawca witraży, a także fotograf w toruńskim oddziale Pracowni Konserwacji Zabytków.
W Sanoku zamieszkał w 1964 r. i pracował jako fotograf w Muzeum Budownictwa Ludowego do emerytury w 1998 r. W ciągu 34 lat pracy zawodowej udokumentował tysiące obiektów ludowej kultury materialnej z terenu Podkarpacia, dzieł sztuki, obiektów architektury sakralnej.

Fotografię artystyczną zaczął uprawiać po studiach; będąc członkiem Toruńskiego Towarzystwa Fotograficznego, a następnie niestowarzyszonym, brał udział w licznych wystawach i konkursach (z wyjątkiem okresu 1981- 89) i zdobył około 30 nagród i wyróżnień. Wystawy aranżował w miastach na terenie województwa podkarpackiego, a także w Kielcach, Toruniu, Warszawie i Oxfordzie. W 2001 roku został członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. W roku 2012 w Galerii Sanockiej BWA miała miejsce wystawa „50×50”, na której zaprezentowano fotografie toruńskie Władysława Szulca, pochodzące z lat 60. XX wieku. W czerwcu 2013 wystawa ma zostać pokazana w Toruniu, w Dworze Artusa, w ramach corocznych Dni Torunia.

W latach 70. Władysław Szulc zaczął także malować. Swoje prace, głównie cieszące się ogromnym powodzeniem akwarele, przedstawiające stare sanockie budownictwo i okoliczny pejzaż, eksponował przeważnie na wystawach indywidualnych.

Jest także współautorem – obok poety Janusza Szubera – poetycko-malarskiego albumu „Mojość” książki, której obydwa nakłady (2005, 2012) wyczerpane zostały w ciągu kilku tygodni, a wśród jej entuzjastów znalazło się wiele znakomitości. Marian Pankowski w liście do autorów i wydawców nazwał ją „Wielką Księgą, jakiej Sanok jeszcze nie miał”, a prof. Józef Nowakowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego podczas sanockiej promocji albumu podkreślił, iż w perspektywie lokalnej „Mojość” to „Pan Tadeusz odchodzącej sanockiej inteligencji i mieszczaństwa”.

Władysław Szulc – niezmiennie zaangażowany w życie kulturalne Sanoka – jest jednym z założycieli Sanockiego Klubu Fotografików, w którym od kilkunastu lat dzieli się swoją wiedzą z młodymi adeptami fotografii, uczestniczy i współorganizuje liczne imprezy artystyczne. Skromny i cichy, wciąż nieprzywykły do popularności i roli nestora, którą faktycznie pełni dla lokalnej społeczności. Za swoja twórczość doceniany wielokrotnie. W czerwcu 1998 r. otrzymał Nagrodę Rady Miasta Sanoka w dziedzinie kultury i sztuki za rok 1997 za osiągnięcia w zakresie fotografii i plastyki.

26-11-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook