REKLAMA
REKLAMA

53. Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta. Zobacz porządek obrad

SANOK / PODKARPACIE. Rada Miasta Sanoka informuje, że dnia 16.01.2014 roku o godz. 16.00 w sali herbowej Urzędu Miasta odbędzie się 53 Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Sanoka VI kadencji. Poniżej publikujemy porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
5. Rozpatrzenie wniosku Burmistrz Miasta w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
6. Zamknięcie obrad.

14-01-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook