REKLAMA
REKLAMA

Jubileusz partnerstwa Sanok – Reinheim (ZDJĘCIA)

W ostatnich dniach Sanok gościł delegację ze swojego miasta partnerskiego Reinheim. Powodem tej wizyty stał się jubileusz 20 lat współpracy obydwu miast.

Delegacja niemiecka przybyła pod przewodnictwem burmistrza Reinheim. Uroczystość uczcili swoją obecnością także przedstawiciele francuskiego miasta Cestas, z którym Sanok i Reinheim współpracują od lat. Goście zostali przyjęci przez: władze Miasta Sanoka, przedstawicieli Rady Miasta Sanoka, Urzędu Miasta, organizacji, firm, a także osoby i rodziny współpracujące od dawna z Reinheim. Pobyt niemieckich partnerów stał się okazją do zaprezentowania tym wszystkim, którzy tutaj jeszcze nie byli, dorobku naszego miasta, a także najciekawszych miejsc, muzeów, zabytków, zaś tym, którzy po raz kolejny gościli w Sanoku, do pokazania, jak miasto zmieniło się przez ten czas.

Wizyta Niemców pozwoliła także na wspólne spotkania osób, rodzin, organizacji, które przez te lata współpracowały ze sobą, a także na wyrażenie wdzięczności za wszelką pomoc materialną, jakiej Sanok doświadczył od niemieckich partnerów. Z tego wsparcia korzystali wielokrotnie chociażby sanocki szpital, hospicjum, czy Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Nie sposób wymienić wszystkich osób zaangażowanych we współpracę oraz podtrzymywanie kontaktów partnerskich między Sanokiem i Reinheim, ale spotkanie było okazją do podziękowania im za to.

Podczas wizyty odsłonięto dar jubileuszowy od Niemców: ławeczki przy skate parku oraz posąg lwa partnerskiego (lew jest symbolem Reinheim), który stanął na Placu Partnerstwa Miast w Sanoku. Wspólnie minutą ciszy uczczono rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, złożono również symboliczny wieniec pod pomnikiem Synom Ziemi Sanockiej Poległym i Pomordowanym za Polskę. Odsłonięto także wystawę pt. „Historia Polski i stosunków polsko-niemieckich”, którą można oglądać w Sanockim Domu Kultury.

W ramach sportowej części wizyty na stadionie Ekoball został rozegrany turniej piłki nożnej pomiędzy piłkarzami z Sanoka i Reinheim.

Podczas oficjalnych uroczystości jubileuszowych, które odbyły się w Sanockim Domu Kultury 3 sierpnia, zagraniczni goście obejrzeli występ Zespołu Tańca Ludowego „Sanok”, a także chóru Gloria Sanociensis, a nieco wcześniej w południe pokaz musztry paradnej w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Avanti. Był to także czas na wspomnienia, życzenia i wymianę serdeczności polsko-niemiecko-francuskich.

Przed nami przyszłość i konieczność podtrzymywania partnerstwa oraz jego rozwoju. Myślę, że powinniśmy wrócić do częstszych spotkań młodzieży, wzajemnej promocji gospodarki i przedsiębiorczości, a także starania się o realizację wspólnych projektów i pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej dla rozwoju naszego partnerstwa – powiedział podczas spotkania dr Wojciech Blecharczyk, Burmistrz Sanoka.

Ogłoszono także, że Sanok będzie miał swoją ulicę w Reinheim – Sanok Straβe, co potwierdziła zaprezentowana tabliczka z tą nazwą.

Podczas uroczystości w SDK została również podpisana umowa partnerska pomiędzy Sanokiem, a ukraińskim miastem Białogród nad Dniestrem. Była to konsekwencja podpisanej na początku 2013 roku umowy intencyjnej o współpracy pomiędzy obydwoma miastami. Białogrodowi szczególnie zależało na współpracy z naszym miastem. W imieniu nowego partnera dokument sygnował burmistrz Białogrodu nad Dniestrem – Ihor Nanowśkyj, zaś ze strony polskiej: burmistrz Sanoka – dr Wojciech Blecharczyk oraz przewodniczący Rady Miasta Sanoka – Jan Oklejewicz.

Agnieszka Frączek
Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta w Sanoku


04-08-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook