REKLAMA
REKLAMA

Już w czwartek sesja budżetowa. Zobacz porządek obrad

SANOK / PODKARPACIE. Rada Miasta Sanoka informuje, że w najbliższy czwartek (23 bm) o godz. 9:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta odbędzie się 54. Sesja Rady Miasta Sanoka V kadencji – sesja budżetowa. Publikujemy porządek obrad.

 

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Debata nad projektem budżetu Miasta Sanoka na 2014 r.
a. przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2014 wraz z uzasadnieniem,
b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie do projektu budżetu na 2014r.,
c. przedstawienie opinii Komisji Finansowo – Gospodarczej do projektu budżetu na 2014r. ,
d. przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Finansowo – Gospodarczej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
e. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
f. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
5. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
6. Zamkniecie obrad sesji.

21-01-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook