REKLAMA
REKLAMA

Kolejna nowość w ofercie PWSZ Sanok!

SANOK / PODKARPACIE. W związku z uzyskaniem przez uczelnię zgody Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ruszyła rekrutacja na roczne Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej.

UPRAWNIENIA
Ukończenie tego szkolenia jest równoznaczne z uzyskaniem uprawnień do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, zgodnie z przepisami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (art. 122 ustawy o pomocy społecznej). W związku ze zmianą przepisów takich uprawnień nie można już nabyć w drodze kształcenia na studiach podyplomowych.

ADRESACI SZKOLENIA
Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu pomocy społecznej, pracowników socjalnych, kadry kierującej instytucjami pomocy społecznej, liderów organizacji pozarządowych oraz osób które w przyszłości chcą pełnić stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Ponadto kształcenie na specjalizacji mogą podejmować wszyscy absolwenci studiów chcący zdobyć dodatkowe umiejętności w zakresie pomocy społecznej.

TERMINY I OPŁATY
Czas trwania szkolenia: 2 semestry
Zajęcia będą się odbywały w weekendy (piątek godziny popołudniowe, sobota)
Planowane rozpoczęcie: październik 2014 r.
Termin składania dokumentów: do 27 września
Koszt: 1400 zł za dwa semestry

PROGRAM
– Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych nauczycieli akademickich oraz praktyków zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych związanych z pomocą społeczną.
– Przedmioty realizowane w trakcie specjalizacji:
– Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym
– Kadra menadżerska w pomocy społecznej
– Zarządzanie zasobami ludzkimi
– Zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym
– Kierowanie i zarządzanie superwizyjne
– Zarządzanie finansami jednostek pomocy społecznej
– Systemy zarządzania jakością w instytucjach
– Kontrola zarządcza
– Elementy etyki
– Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
– Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej
– Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego
– Podstawy prawa
– Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej, PR
– Mediacje i negocjacje
– Wizyty studyjne

materiały nadesłane

19-07-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook