REKLAMA
REKLAMA

Kolektory słoneczne – Płaskie czy rurowe? Jakie? – Co wybrać?

OSTATNIA SZANSA NA DOFINANSOWANIE 45% NA KOLEKTORY SŁONECZNE!
Super promocja! Kolektory próżniowe „HEAT PIPE” w cenie płaskich!

OSTATNIA SZANSA NA DOFINANSOWANIE 45% NA KOLEKTORY SŁONECZNE!!!!

Kończy się program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowania 45% do kolektorów słonecznych. Taka szansa już się nie powtórzy.

Zachęcamy wszystkich Państwa, którzy jeszcze nie posiadają kolektorów słonecznych do skorzystania z tego programu.

Równocześnie pragniemy pomóc Państwu w doborze najlepszego systemu solarnego.

Rodzajów kolektorów słonecznych jest już bardzo wiele. Można zakwalifikować dany typ kolektora słonecznego, ponieważ istnieje pewnego rodzaju podział kolektorów słonecznych. I tak kolektory można podzielić na kolektory płaskie, próżniowe rurowe z rurką grzewczą oraz najnowszej generacji – kolektory próżniowe rurowe HEAT PIPE!

Decydując się na zakup kolektorów słonecznych warto zrozumieć jak działają i dlaczego jedne z nich są lepsze do całorocznych zastosowań (np. Heat Pipe), a inne osiągają znacznie większą wydajność przy zapotrzebowaniu sezonowym.

Chciałbym przedstawić Państwu zasadnicze różnice konstrukcyjne kolektorów słonecznych: Kolektory próżniowe, bez względu na różnice, jakie występują w ich wewnętrznej budowie, składają się ze szklanych elementów w kształcie rur. Ich wspólną, wyróżniającą cechą jest wykorzystanie próżni jako izolatora ciepła. Kolektory płaskie, najczęściej o kształcie prostokątnym, pozbawione są skutecznej ochrony przed utratą pochłoniętego ciepła. W efekcie współczynnik strat energii cieplnej w skrajnych warunkach termicznych może dorównywać współczynnikowi pochłaniania energii cieplnej niwecząc osiągnięcie celu, dla jakiego te urządzenia powstały. W kolektorach płaskich czynnik grzewczy przepływa bezpośrednio przez rurkę o małej średnicy ułożoną w meandrujący sposób na lub pod płytą absorbera. Takie rozwiązanie zwiększa opory przepływu, skutkując zwiększonymi wydatkami na pompowanie czynnika grzewczego. Rozruch instalacji wyposażonej w kolektory z bezpośrednim przepływem czynnika grzewczego jest utrudniony. W kolektorach próżniowych (w tym produkcji „TASOL”) zastosowano najnowsze rozwiązania dwufazowego przekazywania ciepła z wykorzystaniem technologii „Heat Pipe”. Opory przepływu czynnika grzewczego zostały dzięki temu zmniejszone. Kolektory próżniowe z takim rozwiązaniem są szczególnie korzystne do stosowania w rozbudowanych instalacjach grzewczych obiektów wymagających dużych pól kolektorów np. dla basenów sportowych. Nadto rozruch instalacji jest w dużym stopniu ułatwiony.

Kolektory słoneczne zasady działania:

W kolektorach płaskich promienie słoneczne padają na ciemną płaską powierzchnię – obszar absorbujący promieniowanie, które następnie jest zamieniane na ciepło. Przez przymocowaną do tej powierzchni rurkę przepływa ciecz, która odbiera uzyskane ze słońca ciepło i przekazuje je do zbiornika akumulacyjnego w kotłowni.

W kolektorach rurowych obszar absorpcji promieniowania ma kształt długiego walca. Padające na niego promieniowanie jest zamieniane na ciepło, które dzięki izolacji próżniowej nie może „uciec” na zewnątrz i jest gromadzone wewnątrz rurki. Stamtąd odprowadzane jest do cieczy roboczej, która ogrzewa wodę w zbiorniku akumulacyjnym.

Najlepszym obecnie stosowanym rozwiązaniem w słonecznych kolektorach rurowych jest system HEAT PIPE. Jego główną zaletą jest całkowite rozdzielenie cieczy roboczej od obszaru kolektora. Schematyczną budowę rury HEAT PIPE przedstawiono poniżej:

Pierwszą warstwę izolacyjną tworzy szklana rura zewnętrzna (1). Wykonana jest z odpornego na uderzenia materiału o wysokim współczynniku przenikania promieniowania słonecznego. Pomiędzy nią a kolejną warstwą szklaną znajduje się próżnia (2) – obszar o znacznie obniżonym ciśnieniu. Dzięki niej zostały zminimalizowane straty wynikające z konwekcji i przewodzenia ciepła. Na kolejnej warstwie szklanej (rura wewnętrzna) znajduje się obszar zmieniający promieniowanie słoneczne na ciepło – ciemna warstwa absorpcyjna (3). Każdy promień słońca, który na nią pada jest zamieniany na ciepło, a ponieważ ciepło nie może „uciec” przez próżnię, gromadzi się w obszarze rurki wewnętrznej. Jest to ogromna zaleta słonecznych kolektorów próżniowych. To właśnie dzięki dobrej izolacji próżniowej kolektory umożliwiają dużo większe uzyski ciepła w chłodne dni w stosunku do kolektorów płaskich i w przeciwieństwie do nich są w stanie pracować także w mroźne słoneczne dni z dużą wydajnością. W środku rury wewnętrznej znajduje się „serce” szklanej rury próżniowej – miedziana rurka cieplna (5,6,7). Jest ona szczelnie zamknięta i wypełniona niezamarzającą cieczą (5), która wrze w temperaturze około 20oC (6). Następnie na drodze konwekcji para przemieszcza się do obszaru kolektora właściwego (7). Ta część znajdująca się powyżej szklanej rury jest zamontowana w kolektorze. Przylegająca ściśle do wewnętrznej części kolektora górna część miedzianej rurki (7) jest obszarem, w którym następuje oddanie ciepła przez parę, powstałą w dolnej części rury, a tym samym skroplenie cieczy i powrót do obszaru parowania.

Wewnętrzna część kolektora słonecznego, w którym mocowane są kompletne rury solarne jest na stałe odizolowana od rury próżniowej, dzięki czemu nie następuje wymiana cieczy z kolektora z cieczą w rurze próżniowej. Jednocześnie wewnętrzna część kolektora i rurka miedziana są tak zbudowane, by umożliwić efektywne przekazywanie ciepła z cieczy w rurce miedzianej do cieczy w kolektorze.

Dzięki takiej budowie rury solarnej mamy pewność, że dach nie zostanie zalany czynnikiem roboczym układu solarnego, a uszkodzenie rury nie przerwie pracy zestawu. Możliwy jest jedynie niewielki spadek uzyskiwanych mocy z powodu nieczynnej jednej rury.

Kolejna istotną różnicą pomiędzy kolektorami płaskimi a rurowymi jest dzienna wydajność. Ze względu na swoją budowę prawidłowo zamontowane kolektory rurowe rozpoczynają swoją pracę, gdy kąt padania promieni słonecznych wynosi 90o. Później, wraz z wznoszeniem się słońca wydajność rośnie i osiąga maksimum w momencie, gdy rury przestaną rzucać na siebie wzajemnie cień (rysunek poniżej). Od tego momentu przez znaczną część dnia układ solarny pracuje ze stałą maksymalna wydajnością. W przypadku kolektorów płaskich moc kolektora słonecznego jest ciągle zmienna i osiąga największą moc w momencie, gdy słońce świeci prostopadle do powierzchni kolektora. Poniższy rysunek przedstawia moment, gdy kolektory rurowe przestały rzucać na siebie cień i pracują z maksymalną wydajnością, podczas gdy kolektor płaski jeszcze nie osiągnął swojej maksymalnej mocy.

Różnice w wykorzystaniu mocy dziennej w obydwu typach kolektorów słonecznych są znaczne. Porównanie kolektorów o tych samych mocach maksymalnych zostało przedstawione na rysunku:

Dlatego też, aby w słoneczne letnie dni osiągnąć te same ilości ciepła z kolektorów rurowych i płaskich, należy zastosować kolektor płaski o większej powierzchni czynnej.

Różnice w Zimie:

Jeśli planowana instalacja solarna ma pracować w okresie letnim, to dobrym rozwiązaniem są kolektory płaskie. Dla całorocznych rozwiązań mogą być stosowane tylko w krajach o ciepłych i słonecznych zimach. W polskich warunkach klimatycznych dużo lepszym rozwiązaniem całorocznym są próżniowe kolektory rurowe. W przypadku opadów śniegu, niewielka warstwa puchu może przykryć kolektor płaski i przez kilka mroźnych słonecznych dni kolektor taki będzie wyłączony. Dla słonecznego kolektora rurowego to nie problem. Owalny kształt rury umożliwia łatwe zsuwanie się śniegu i opadanie pod nią. Takie działanie kolektorów rurowych zapewnia maksymalne wykorzystanie promieni słonecznych w okresie zimy.

Bardzo istotnym elementem w kolektorach słonecznych jest izolacja termiczna. Próżnia wewnątrz rur jest doskonałym izolatorem (eliminuje przewodzenie i konwekcję). Dzięki niej próżniowe kolektory rurowe nie tylko umożliwiają pozyskiwanie ciepła w słoneczne zimowe dni, ale są w stanie wykorzystać promieniowanie słońca rozproszone na chmurach. Dzięki temu działają nawet w pochmurne dni, choć w bardzo ograniczonym stopniu. Ich osiągi nie są aż tak duże jak w dni słoneczne ale zdarzało się, że przy małym zachmurzeniu były w stanie podgrzać wodę w zbiorniku o kilka stopni (powyżej temperatury wejściowej) . Kolektory płaskie nie mogą się pochwalić takimi osiągami. Ze względu na duże straty wynikające z budowy, w okresie zimowym pozyskują one znacznie mniejsze ilości ciepła.

Wydajność robocza i dobór kolektorów:

Każdy, kto podjął decyzję o zamontowaniu kolektorów słonecznych, musi wybrać pomiędzy kolektorami rurowymi a płaskimi. Wybór wydaje się być trudny. Kolektory płaskie ze względu na prostą budowę często są tańsze od rurowych. Dodatkowo przemawia za nimi fakt, że są stosowane od lat. Bazując na podstawowych informacjach o budowie i działaniu kolektorów, można oszacować wydajność kolektorów płaskich i rurowych w ciągu roku. Jeśli potrzebujemy sezonowego źródła ciepła, dzięki któremu będziemy mogli uzyskać znaczące ilości podgrzanej wody w okresie lata (np. do podgrzania wody w basenie) to najlepszym rozwiązaniem będą kolektory płaskie.Jeśli potrzebujemy kolektorów do całorocznej instalacji, to ważniejszą sprawą od ilości ciepła uzyskiwanego latem, jest jego ilość uzyskiwana w miesiącach od jesieni do wiosny, ponieważ jest to okres kiedy najbardziej potrzebujemy ciepła. Jest ono wtedy dla nas znacznie ważniejsze niż ciepła woda w letnie słoneczne dni. Ze względu na lepszą izolację termiczną próżniowych kolektorów rurowych, jak i większą odporność na niewielkie opady śniegu (a takich w Polsce jest najwięcej!) znacznie przewyższają w tym okresie wydajność kolektorów płaskich. Dodatkowo próżniowe kolektory rurowe mogą w istotny sposób wspierać ogrzewanie ciepłej wody zimą

Wiele firm w Europie i w Polsce przeprowadziło testy porównując kolektory. Ogólne spostrzeżenia były podobne lub takie same:

Spostrzeżenia:

W przeprowadzonych testach, kolektor płaski wyróżniała wyższa sprawność optyczna. Poza tym, we wszystkich testach kolektory próżniowe wykazywały wyższą sprawność ogólną i wyższą wydajność energetyczną. Przy czym różnice, jakie były obserwowane i wyliczane dla warunków letnich były w granicach błędu metody badawczej i nie są istotne. Natomiast dla warunków jesienno – wiosennych i szczególnie zimowych różnice są zasadnicze na korzyść kolektorów próżniowych. Ciekawym jest spostrzeżenie, że kolektor próżniowy wykazuje wyższą sprawność i wydajność energetyczną w okresie zimowym niż kolektor płaski w warunkach przejściowych jesienno – wiosennych. Reasumując: kolektory próżniowe i płaskie można uznać za urządzenia o równorzędnych wydajnościach energetycznych tylko w warunkach letnich. Natomiast w warunkach jesienno – wiosennych i zimowych kolektory próżniowe zdecydowanie przewyższają konstrukcje płaskie, sięgając 3 krotnie większej wydajności. Ma to bezpośrednie przełożenie na sumaryczne uzyski energetyczne w całym okresie rocznym. Wyniki badań wyraźnie pokazują przewagę próżniowych rurowych kolektorów słonecznych nad powszechnie stosowanymi kolektorami płaskimi.

Przy doborze kolektorów opieraj się na wiedzy fachowców.

Nasza firma Tagex Polska Sp. z o.o. bazując na doświadczeniu i fachowości w każdym przypadku doradzi i znajdzie optymalne rozwiązanie najkorzystniejsze dla klienta.

Nasza pomoc obejmuje:

– doradztwo w doborze najlepszego zestawu solarnego (każdy indywidualnie, dojazd do klienta),

– załatwienie wszelkich formalności z bankiem (dofinansowanie 45%),

– wykonanie projektu instalacji solarnej przez projektanta,

– montaż instalacji solarnej,

– odbiór wykonawczy instalacji solarnej wg wymogów banku,

– serwis.

Posiadamy kompletne zestawy solarne „TASOL”, wysokiej jakości kolektory próżniowe jak i również kolektory płaskie, szeroki asortyment zasobników wodnych, pompy, sterowniki płyn solarny. Wszystko to w jednym miejscu, za bardzo rozsądną cenę z profesjonalną obsługą.

Tagex Polska Sp. z o.o.

Robert Kurkarewicz

tel. kom. +605 243 660

tel. +13 46 38 332

fax: +13 46 46 332

e-mail: robert.kurkarewicz@tagex.com.pl
e-mail: info@tagex.com.pl

www.tasol.com.pl

www.tagex.com.pl

Zapraszamy do zakupów!

Tekst sponsorowany

23-05-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook