REKLAMA
REKLAMA

Miasto kontynuuje program dożywiania uczniów i osób w trudnej sytuacji

SANOK / PODKARPACIE. Miasto Sanok, za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, kontynuuje program dożywiania dofinansowany z budżetu państwa. Radni miejscy przyjęli dwie uchwały, które umożliwiają realizację tego programu w Sanoku.

MOPS w Sanoku realizował rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w latach 2005 – 2013. Dzięki niemu można było zorganizować dożywianie dla uczniów i osób będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Tylko w zeszłym roku w Sanoku objętych nim zostało 1510 osób. W grudniu zeszłego roku okazało się, że rząd przedłuża funkcjonowanie programu do 2020 roku. Do tej pory uprawnionymi do tej formy wsparcia były osoby, rodziny, których dochód nie przekraczał kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej (542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł dla osoby w rodzinie). Aby więcej rodzin mogło skorzystać z bezpłatnego dożywiania, radni miejscy podwyższyli kryterium dochodowe do 150%, przyjmując stosowną uchwałę, zgodną z przepisami centralnymi. Dzięki temu obecnie z nieodpłatnego dożywiania będą mogły skorzystać osoby, których dochód nie przekracza 813 zł (w przypadku samotnie gospodarujących) i 684 zł (w przypadku osoby w rodzinie). Radni przyjęli także „Program osłonowy w zakresie dożywiania”, który daje możliwość korzystania z darmowych posiłków uczniom na podstawie wniosku dyrektora placówki oświatowej, bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej. Tego rodzaju wnioski nie mogą przekroczyć 20% ogólnej ilości uczniów oraz dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach w poprzedzającym miesiącu kalendarzowym i dotyczy to szczególnie uzasadnionych przypadków.

 

Agnieszka Frączek
Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta w Sanoku

 

foto: sxc.hu

21-01-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook