REKLAMA
REKLAMA

Międzynarodowa Konferencja Onkologiczna w PWSZ w Sanoku

SANOK / PODKARPACIE. PWSZ w Sanoku serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na VII już Międzynarodową Konferencję Onkologiczną. To jedna z bardziej prestiżowych imprez naukowych organizowanych przez sanocka uczelnię

, ciesząca się dużym zainteresowaniem uczestników, także z zagranicy.

ORGANIZATOR
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, Instytut Medyczny

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (SK)
Health Care Management Department Danylo Halytsky Lviv National Medical University (UA)
Vysoká Škola Polytechnická Jihlava, Katedra Zdravotnických Studií (CZE)
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie (PL)
Szpital Specjalistyczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sanoku (PL)
Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. Bronisława Markiewicza w Brzozowie (PL)
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Domowa Opieka Paliatywna DAR-MED (PL)
„SANITAS” Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi (PL)

Komitet Naukowy:
doc. dr n. med. Elżbieta Cipora – Instytut Medyczny PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku (PL) – przewodniczący
prof. zw. dr hab. n. med. Irena Dorota Karwat – Katedra i Zakład Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (PL) – wiceprzewodniczący
PhDr. Lada Cetlová, PhD. – Vysoká Škola Polytechnická Jihlava, Katedra Zdravotnických Studií (CZE)
prof. dr hab. n. med. Jacek Gronwald – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej (PL)
prof. dr hab. n. med. Jerzy R. Kowalczyk – Instytut Medyczny PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (PL)
prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Ksykiewicz – Dorota – Instytut Medyczny PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (PL)
prof. nadzw. dr hab. n. med. Elżbieta Pac – Kożuchowska – Instytut Medyczny PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, III Katedra Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (PL)
prof. nadzw. dr hab. n. med. Bogumił Lewandowski – Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego (PL)
prof. Oleh Lyubinets, M.D., Ph.D. – Health Care Management Department Danylo Halytsky Lviv National Medical University (UA)
prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc. – Instytut Medyczny PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (SK)
dr n. med. Anna Bednarek – Instytut Medyczny PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (PL)
dr n. rol. Magdalena Konieczny – Instytut Rolnictwa PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku (PL)
dr n. med. Beata Penar – Zadarko – Instytut Medyczny PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego (PL)
dr n. med. Halina Piecewicz – Szczęsna – Instytut Medyczny PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, Katedra i Zakład Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (PL, BY)
dr n. med. Jarosław Sawka – Instytut Medyczny PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku (PL)
dr n. med. Marek Wojtaszek – Zakład Ratownictwa Medycznego PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, Katedra Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego (PL)

Komitet Organizacyjny:
dr n. med. Elżbieta Cipora – PRZEWODNICZĄCY (PL)
prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc (SK)
prof. Oleh Lyubinets, MD., PhD (UA)
dr n. rol. Magdalena Konieczny (PL)
dr n. med. Marek Wojtaszek (PL)
lek. Joanna Bierawska (PL)
mgr Barbara Błażejowska – Kopiczak (PL)
mgr Lucyna Gazdowicz (PL)
mgr Lenka Görnerova (CZE)
mgr Krzysztof Jakubowski (PL)
mgr Karolina Korfanty (PL)
mgr Edyta Krowicka (PL)
mgr Katarzyna Kruczek (PL)
mgr Jolanta Leń (PL)
mgr Teresa Maliwiecka (PL)
mgr Aneta Mielnik (PL)
lic. Małgorzata Potoczny (PL)
mgr Ewa Poźniak (PL)
mgr Jolanta Sawicka (PL)
mgr Ewa Smoleń (PL)
mgr Krzysztof Sośnicki (PL)
mgr Joanna Zacharska (PL)

HARMONOGRAM OBRAD VII MIĘDZYNARODOWEJ ONKOLOGICZNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

„Profilaktyka, leczenie i opieka w chorobach nowotworowych”
Sanok 29 – 30 maja 2014 r.

29 maja 2014 r. – czwartek godz. 14.30 – 20.00
SALA KONFERENCYJNA BUDYNEK „A”: Sanok ul. Mickiewicza 21

Wystąpienie Marszałka Województwa Podkarpackiego Tadeusza Pióro i uroczyste otwarcie obrad

SESJA PLENARNA

Prowadzący: prof. zw. dr hab. n. med. Irena Dorota Karwat (PL)
prof. MUDr. Oliver Răcz, CSc. (SK)
prof. Bertalan Fodor (HU)
doc. dr n. med. Elżbieta Cipora (PL)

1. prof. zw. dr hab. n. med. Jacek Gronwald: „Postępy w diagnostyce i leczeniu nowotworów dziedzicznych” / „Advances in the diagnosis and treatment of hereditary cancer”

2. prof. Bertalan Fodor, prof. Lăszlŏ Barkai, dr Emőke Kiss-Tŏth, prof. MUDr. Oliver Răcz CSc.: „The Role of Nanomedicine in Oncology: Facts, Questions and Perspectives” / „Rola Nanomedycyny w onkologii fakty, pytania i perspektywy”

3. prof. nadzw. dr hab. n. med. Elżbieta Pac-Kożuchowska: „Żywienie w profilaktyce i leczeniu chorób nowotworowych”/ „Nutrition in the prevention and treatment of neoplastic diseases”

4. prof. MUDr. Oliver Răcz CSc., prof. MUDr. František Ništiar CSc., prof. MVDr. Lŷdia Čislăkovă CSc., prof. Fodor Bertalan: „The World Cancer Report 2014 from the Viewpoint of Pathological Physiology” / „Doniesienia The World Cancer Report 2014 z punktu widzenia patofizjologii” / „Comparative analysis of mortality in the Ukrainian and Polish society due to cancer”

5. prof. MUDr. Jozef Novotný CSc.: „Zdravie a prevencia nádorových ochorení” / „Health and prevention of tumour diseases”

6. prof. Oleh Lyubinets PhD, prof. Genadij Slabky PhD: “Analiza porównawcza umieralności społeczeństwa Ukrainy i Polski z powodu chorób nowotworowych” /.”State of mortality from cancer pathology (comparative analysis of Ukraine and Poland)”

Dyskusja

30 maja 2014 r. – piątek
SALA KONFERENCYJNA BUDYNEK „A”: Sanok ul. Mickiewicza 21

SESJA I (PLAKATOWA) godz. 8.00 – 9.00

Prowadzący: prof. Oleh Lyubinets (UA)
dr n. med. Marek Wojtaszek (PL)
mgr Ewa Smoleń (PL)

1. A. Bednarek, E. Radecka: „Wiedza dziewcząt w okresie dorastania na temat profilaktyki raka piersi” / „Knowledge about breast cancer prevention in adolescent girls”

2. K. Santova: „Umelecka tvorivast akosucast starostlivosti o starych onkologicky chorych ludi” / „Art creativity as a part of the care of seniors and people with cancer”

3. P. Pakla, J. Wojnar, B. Lewandowski: „Wewnątrzkostna zmiana olbrzymiokomórkowa szczęki. Opis przypadku” / „Intraosseous change of jaw giant cells. Study Case”

4. B. Lewandowski, E. Czenczek-Lewandowska, E. Szeliga, M. Migut, J. Wojnar: „Wykorzystanie kwestionariuszy EORTC QLQ-C30 i QLQ-H&N35 do oceny jakości życia pacjentów po leczeniu chirurgicznym nowotworów głowy i szyi” / „Using questionnaires EORTC QLQ-C30 and QLQ-H & N35 to assess patient’s life quality after surgical treatment of head and neck tumors”

5. A. Raczkowska-Siostrzonek: „Czynnik wirusowy w onkogenezie nowotworów jamy ustnej” / „Viral factor in oral oncogenesis”

6. M. Wojtaszek, D. Owsianik, D. Popiel, E. Mach-Lichota, K. Jakubowski, D. Ozga: „Martwica żuchwy po zastosowaniu bifosfonianów i kortykosteroidów u chorego z rozsiewem nowotworowym – opis przypadku” / „Osteonecrosis of the jaws in a cancer patient treated bisphosphonates and corticosteroids – a case study

7. B. Lewandowski, B. Startek, P. Pakla, S. de Stenberg Stojałowski, J. Frańczak: „Rak Merkla skóry twarzy” / „Merkel facial skin cancer”

SESJA II (PLAKATOWA) godz. 9.15 – 10.15

Prowadzący: dr n. med. Halina Piecewicz – Szczęsna (PL, BY)
dr n. rol. Magdalena Konieczny (PL)
mgr Lucyna Gazdowicz (PL)

1. A. Bednarek, E. Radecka: „Wiedza dziewcząt w okresie dorastania na temat profilaktyki raka szyjki macicy” / „Knowledge about cervical cancer prevention in adolescent girls”

2. K. Sośnicki, B. Lewandowski: „Ocena zachowań prozdrowotnych wybranej grupy społecznej w aspekcie zapobiegania nowotworom jamy ustnej” / „Evaluation of pro-health behaviors selected social groups in terms of oral cancer prevention”

3. K. Jakubowski, O. Racz, E. Cipora., M. Wojtaszek: „Rak sutka, a cukrzyca typu 2 – przegląd doniesień” / „Breast cancer and diabetes type 2 – literature review”

4. L. Gazdowicz, T. Maliwiecka, E. Krowicka: „Najczęściej występujące nowotwory wśród kobiet i mężczyzn w wieku 65–69 lat w Polsce” / „The most common cancers occurring in Poland in women and men, aged 65-69 years”

5. A. Raczkowska-Siostrzonek: „Profilaktyka raka jamy ustnej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej” / „Oral cancer prevention in primary health care practices” J. Zacharska, E. Smoleń A. Mielnik: „Immunoprofilaktyka raka szyjki macicy – przegląd piśmiennictwa” / „Immunoprophylaxis of the cervical cancer – review of the bibliography”

6. K. Naparło: „Epidemiologia i profilaktyka raka prostaty” / „Epidemiology and prevention of prostate cancer”
Dyskusja

SESJA III godz. 10.30 – 12.15

Prowadzący: prof. nadzw. dr hab. n. med. Elżbieta Pac-Kożuchowska (PL)
prof. Taras Gutor PhD (UA)
lek. Adam Siembab (PL)

1. A. Mruk: „Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych na terenie województwa Podkarpackiego” / „The epidemiological situation in the field of cancer in the province of Podkarpacie”

2. E. Smoleń, E. Cipora: „Epidemiologia nowotworów wieku dziecięcego w Polsce” / „Child cancer epidemiology in Poland”

3. A. Bednarek: „Śmierć dziecka z chorobą nowotworową – osobiste doświadczenia personelu pielęgniarskiego” / „The Death of a child with cancer – a personal experience of nursing staff”

4. B. Bindas, B. Penar-Zadarko: „Holistyczna opieka nad kobietami z chorobą nowotworową z perspektywy pacjentek i pielęgniarek onkologicznych” / „Holistic care for women with cancer from the perspective of patients and oncology nurses”

5. H. Piecewicz-Szczęsna, I.D. Karwat, B. Kołłątaj, M. Surmach: „Analiza epidemiologiczna występowania nowotworów w Polsce” / „Epidemiological analysis of cancer in Poland”

6. B. Kołłątaj, I.D. Karwat, W. Kołłątaj, M. Sowa, J. Szakuła: „Badania profilaktyczne kobiet w wieku 50–70 lat zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego – stan faktyczny” / „The preventive screenings among women aged 50–70 years, inhabitants of the province of Lublin – the actual state”

7. A. Mielnik, A. Krowicka, E. Poźniak: „Wiedza i zachowania zdrowotne kobiet w zakresie profilaktyki nowotworów piersi i narządów kobiecych” / „Women’s health behavior and knowledge in the prevention of breast cancer and genial organs”

Dyskusja

12.15 – 13.00 Przerwa na kawę

SESJA IV godz. 13.00 – 14.45

Prowadzą: prof. nadzw. dr hab. med. Bogumił Lewandowski (PL)
prof. MUDr. Jozef Novotný, CSc. (SK)
mgr Aneta Mielnik (PL)

1. T. Gutor, V. Kowalskyy, Y. Diychuc: „Prognostic value of lymphogenic metastasis in renal cell carcinoma”

2. E. Cipora, M. Konieczny, I.D. Karwat, E. Smoleń: „Epidemiologia raka sutka wśród kobiet z terenu województwa podkarpackiego w latach 2006-2011” / „Epidemiology of breast cancer in the province of Podkarpackie from 2006-2011”

3. H. Piecewicz-Szczęsna, I.D. Karwat, K. Jaśkowska, M. Surmach: „Wiedza osób dorosłych na temat profilaktyki chorób nowotworowych” / „Adults’ knowledge of cancer prevention”

4. A. Bednarek: „Szczepienia dzieci z chorobą nowotworową i osób z ich otoczenia – aktualne rekomendacje” / „Vaccinations of children with cancer and people from their surrounding-up-to-date recommendations”

5. A. Śniegulska: „Edukacja zdrowotna w szkole elementem profilaktyki onkologicznej” / „Health education at school as an element of oncologic preventive treatment”

6. J. Stanciak: „Kvalita komunikácie s onkologickým pacjentom” / „The Quality of communication with oncology patient”

7. M. Kopacikova: „Problems among women with oncological reproductive diseases” / „Problemy kobiet z chorobami nowotworami narządów rodnych”

Dyskusja

SESJA V godz. 14.45 – 17.00

Prowadzą: doc. PhDr. J. Stanciak PhD., MPH (SK)
dr n. med. Beata Penar-Zadarko (PL)
mgr Krzysztof Jakubowski (PL)

1. I. Slugotska, L. Andriyishyn, N. Koval, V. Melnik: „Disorders of haemostasis and pain in patients with onkopathology”/ „ Zaburzenia krzepnięcia i ból u pacjentów onkologicznych”

2. J. Leń: „Metody propagowania idei opieki paliatywnej na przykładzie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Dar-Med w Brzozowie” / „Methods of promoting the palliative care idea on the example of Private Health Care Dar-Med in Brzozow”

3. E. Cipora, M. Konieczny, I.D. Karwat, K. Jakubowski: „Zachorowalność na nowotwory złośliwe w powiecie sanockim w latach 2006-2010” / „The incidence of malignant tumors in the district of Sanok in 2006-2010”

4. M. Stępa: „Opieka paliatywna w polskiej rzeczywistości” / „Palliative care in the Polish reality”

5. J. Sawka, M. Wojtanowska: „Przypadki onkologiczne w interwencjach zespołów ratownictwa medycznego w powiecie sanockim” / „Oncological cases in the interventions of ambulance teams in the Sanok region”

6. A. Niepokój, A. Węgrzyn: „Wspomaganie leczenia onkologicznego owocami jagodowymi” / „Supporting cancer treatment with berry fruits”

Dyskusja

– Podsumowanie VII Międzynarodowej Onkologicznej Konferencji Naukowej „Profilaktyka, leczenie i opieka w chorobach nowotworowych”

Wręczenie Uczestnikom certyfikatów.

materiały nadesłane

28-05-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook