REKLAMA
REKLAMA

Na strażaków zawsze można liczyć. W sumie oddali 90 litrów krwi (ZDJĘCIA)

POWIAT SANOCKI / PODKARPACIE. 8 marca w Wiejskim Domu Ludowym w Strachocinie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Honorowych Dawców Krwi „Strażacki Dar” działającego od niespełna 3 lat przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku

i zrzeszającego w swoich szeregach przede wszystkim strażaków  PSP i strażaków ochotników z , terenu powiatu sanockiego, ale również  „osoby cywilne” które zadeklarowały chęć działalności w ramach klubu.

Gospodarzami zebrania byli strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strachocinie.

W zebraniu wzięli udział  zaproszeni goście w osobach:
Maciej Maruszak – Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie,
Anna Hałas – Wójt Gminy Sanok,
bryg. Krzysztof Dżugan – Komendant Powiatowy PSP w Sanoku,
dh Grzegorz Klecha – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Sanoku,
Ewa Radwańska – Kierownik Biura Oddziału Rejonowego PCK w Sanoku,
Marta Pióro – Kierownik Terenowego Oddziału Sanok Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie,
Witold Janik – członek Okręgowej Rady HDK PCK w Rzeszowie,
Jadwiga Skiba – sołtys Strachociny,
ks. Piotr Babiarz – proboszcz parafii Wujskie,
Kinga Midzio – psycholog na Oddziale Onkologicznym Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie,
Krzysztof Jakubowski – wykładowca w Zakładzie Ratownictwa Medycznego PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku.

Zgodnie z ustalonym  scenariuszem zebrania jego pierwsza część  poświęcona była problematyce sprawozdawczo – wyborczej, w ramach której członkowie zarządu klubu złożyli sprawozdania ze swojej statutowej działalności w okresie sprawozdawczym:

Klub HDK „Strażacki Dar „ zrzesza aktualnie 113 członków, w tym  92 strażaków OSP, 13 strażaków PSP, 8 osób cywilnych.

W przeciągu roku sprawozdawczego – 2013 – przybyło 11 członków.

Od początku założenia klubu (tj.  czerwiec 2011 r.) w jego szeregi wstąpiło 38 nowych członków ( w dniu założenia było ich 75).

W roku 2013 członkowie kluby oddali 90 l krwi,  (krew oddawały 72 osoby tj. 64 % członków).

Członkowie zarządu uczestniczyli min. w spotkaniu klubów HDK  z terenu Podkarpacia w Kielnarowej koło Rzeszowa zorganizowanym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, w uroczystościach  jubileuszu 20 lecia Polskiego Towarzystwa Stomijnego Oddział Regionalny w Rzeszowie oraz w uroczystościach jubileuszowych z okazji 55- lecia honorowego krwiodawstwa w Rzeszowie.

Członkowie klubu wzięli udział  akcjach zbiórki krwi takich jak „ Moto-serce”, „Wakacyjna Kropla Krwi”, na rzecz Polskiego Towarzystwa Stomijnego oraz trzykrotnie na potrzeby występujących o pomoc osób fizycznych.

W głosowaniu jawnym zarząd klubu otrzymał absolutorium za miniony okres sprawozdawczy.

Bardzo miłym i podniosłym elementem sobotniego zebrania było wręczenie odznak i pamiątkowych upominków dla 8 członków klubu.

Brązową odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi odznaczeni zostali:
dh Marcin Jendruczko – OSP Besko
dh Marek Wolanin – OSP Strachocina
dh Rafał Cecuła – OSP Strachocina
dh Marek Abrachamowicz – OSP Strachocina
dh Paweł Król – OSP Rzepedź
dh Paweł Kurnyta – OSP Rzepedź
dh Roman Kalina – OSP Zagórz
Pani Justyna Rysz

Dekoracji wyróżnionych członków klubu dokonali Maciej Maruszak – Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie oraz Ewa Radwańska – Kierownik Biura Oddziału Rejonowego PCK w Sanoku.

W związku z upływem dwuletniej kadencji ustępującego zarządu w dalszej części zebrania przeprowadzone zostały wybory nowego zarządu.

Uczestniczący w zebraniu członkowie klubu podjęli uchwałę i zadecydowali  jednogłośnie w głosowaniu jawnym o pozostawieniu na kolejną kadencję dotychczasowego zarządu oraz komisji rewizyjnej w niezmienionym składzie.

Skład aktualnego zarządu i komisji rewizyjnej Klubu HDK „Strażacki Dar” przedstawia się następująco:
Prezes – bryg. Lesław Penar
Wiceprezes – dh Roman Kalina – OSP Zagórz
Sekretarz – Pani Sabina Kowalczyk – KP PSP Sanok
Skarbnik – dh Mateusz Latusek – OSP Poraż
Członek – dh Krzysztof Kasprzak – OSP Pakoszówka
Członek – dh Damian Bryndza – OSP  Poraż
Przewodniczący Komisji – dh Rafał Cecuła – OSP Strachocina
Sekretarz – mł. kpt. Adamczyk Krzysztof – KP PSP Sanok
Członek – dh Ryszard Koczera – OSP Niebieszczany

Nowo wybrany zarząd przedstawił plan działalności na rok 2014, w który znalazła się między innymi jednodniowa wycieczka dla członków klubu do Krakowa.

W kolejnej części zebrania z bardzo ciekawymi prezentacjami wystąpili zaproszeni goście tj. Kinga Midzio – psycholog na Oddziale Onkologicznym Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie –  temat prezentacji: „ Kryzys emocjonalny w chorobie nowotworowej” –  o dawstwie i  przeszczepach szpiku. Krzysztof Jakubowski – wykładowca w Instytucie Medycznym PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku – temat prezentacji: „Dawstwo narządów i tkanek”.

Wszystkie uczestniczące w zebraniu Panie otrzymały w dniu swojego święta – 8 marca – kwiaty wraz z  gorącymi życzeniami.

KP PSP Sanok

20-03-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)