REKLAMA
REKLAMA

Nowy kierunek studiów z zakresu leśnictwa i rolnictwa w PWSZ w Sanoku!

Informujemy, że w dniu 26 czerwca Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia kierunku Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych.

Jest to interdyscyplinarny, unikatowy w skali kraju, praktyczny kierunek studiów. Absolwent tego kierunku będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu nauk leśnych i rolniczych.

Absolwenci kierunku przygotowani są do:

·        wykonywania zadań w zakresie leśnictwa i rolnictwa w terenach górskich,
·        prowadzenia własnych gospodarstw rolno-leśnych i agroturystycznych.

Przyszłość absolwentów tych 3,5 letnich inżynierskich studiów to np. praca w:

·        jednostkach administracji leśnej,
·        administracji rządowej i samorządowej,
·        przedsiębiorstwach usługowo-handlowych związanych z gospodarką leśną,
·        własnych gospodarstwach rolno-leśnych,
·        agroturystyce.

Rekrutacja na kierunek rozpocznie się bezpośrednio po otrzymaniu pozytywnej decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

źródło: materiały nadesłane

11-07-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook