REKLAMA
REKLAMA

Ostatnie dni rekrutacji w PWSZ Sanok!

Jeszcze tylko do 20 września sanocka Uczelnia czeka na kandydatów na studia licencjackie, inżynieryjne oraz podyplomowe. Warto zapoznać się z aktualną, wciąż unowocześnianą ofertą edukacyjną, tym bardziej, że w PWSZ w Sanoku już od tego roku znów można za darmo studiować dwa kierunki! (dotyczy studiów stacjonarnych).

PWSZ w Sanoku sukcesywnie dopasowuje swoją ofertę do zmieniających się potrzeb rynku i zainteresowania wśród kandydatów. W roku akad. 2014/2015 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało zgodę na uruchomienie dwóch nowych kierunków studiów pierwszego stopnia:

Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych. Jest to interdyscyplinarny, unikatowy w skali kraju, praktyczny kierunek studiów. Absolwent tego kierunku będzie posiadał tytuł inżyniera oraz wiedzę i umiejętności z zakresu nauk leśnych i rolniczych. Od kandydatów oczekuje się zainteresowania problematyką przyrodniczą w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa i ekologii. Absolwenci kierunku przygotowani są do wykonywania zadań w zakresie leśnictwa i rolnictwa w terenach górskich, a także prowadzenia własnych gospodarstw rolno-leśnych i agroturystycznych.

Ekonomia. Są to studia 3-letnie, kończące się uzyskaniem dyplomu licencjata dającego możliwość dalszej nauki na studiach magisterskich.  Absolwenci przygotowani są do pracy w instytucjach administracji publicznej, zarówno centralnej, jak i samorządowej; w instytucjach finansowych, korporacjach, firmach państwowych i prywatnych;  w sektorach  gospodarki takich jak bankowość, finanse, usługi, handel, hotelarstwo, przemysł; w instytucjach i firmach badających rynek; we własnej firmie.

W ofercie PWSZ pojawiły się także nowe, interesujące i nowoczesne specjalności na dotychczas istniejących kierunkach, m.in.: logopedia i terapia pedagogiczna, grafika komputerowa, komputerowe wspomaganie projektowania, mechatroniczne urządzenia przemysłowe i inne.

Pełna oferta dostępna na stronie uczelni:
www.pwsz-sanok.edu.pl/dzial-toku-studiow/dla-kandydatow

źródło: materiały nadesłane

17-09-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook