REKLAMA
REKLAMA

Powiat brzozowski stawia na zawodowców

POWIAT BRZOZOWSKI / PODKARPACIE. Ponad 800 tysięcy złotych wydatkowano dotychczas na realizowany od 1 września 2012 roku przez powiat brzozowski projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do tej pory wzięło w nim udział 441 uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie.

Kurs spawacza

Pieniądze przeznaczone zostały na zakup wyposażenia szkół oraz na kursy, zajęcia dodatkowe i wyrównawcze, praktyki zawodowe, czy na staże zawodowe, w których uczestniczyli uczniowie obydwu brzozowskich szkół ponadgimnazjalnych. 75 uczniów z „budowlanki” odbywało podczas ubiegłorocznych wakacji 4-tygodniowe zawodowe staże u 15 pracodawców.
– Z każdym pracodawcą została podpisana stosowna umowa, zaś poszczególne grupy stażystów miały swojego opiekuna ze strony zakładu pracy. Zarówno pracodawcy, jak i uczniowie, pozytywnie oceniają wzajemną współpracę. Być może część młodych ludzi znajdzie tam w przyszłości stałe zatrudnienie – mówi Marek Wacek – Koordynator Projektu ze strony Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie.

Kurs praktyczny Prawa Jazdy kat. B

Uczniowie poznawali zatem praktyczną stronę swojego zawodu, zdobywali pierwsze doświadczenia, otrzymując również za swoją pracę wynagrodzenie w formie stypendium stażowego w kwocie 779,06 zł. netto. W sumie staże dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych kosztowały 81 tysięcy złotych. Z Zespołu Szkół Ekonomicznych natomiast na stażach przebywało 65 uczniów u 26 pracodawców. Odbywali je w tym samym czasie, co ich koledzy z ZSB, tyle samo trwały i w takiej samej wysokości pobierali wynagrodzenie. Całościowy koszt staży w ZSE wyniósł 71 tysięcy złotych.

Kurs operatora koparko-ładowarki

20 uczestników projektu z Zespołu Szkół Budowlanych odbyło praktyki zawodowe w firmach JADMAR (10 osób) i DROGBUD (10 osób). Ich koszt zamknął się kwotą 8 tysięcy 600 złotych. W „ekonomiku” z kolei 7 uczniów, w zawodzie technik hotelarstwa oraz 7 techników żywienia i gospodarstwa domowego, techników żywienia i usług gastronomicznych praktykowało w Hotelu-Restauracji TWIST w Krośnie. W tym przypadku zajęcia kosztowały 2 tysiące 110 złotych.

Formy wsparcia dla uczniów stanowiły ponadto kursy kwalifikacyjne, zajęcia dodatkowe i wyrównawcze. Kursy, jakie zostały zorganizowane w Zespole Szkół Budowlanych: operator koparko – ładowarki (15 uczniów – wszyscy uzyskali uprawnienia operatora koparko – ładowarki wraz z książeczką operatora, jak również otrzymali zaświadczenie o ukończeniu kursu), spawacza (14 uczniów, wszyscy uczniowie uzyskali uprawnienia, otrzymując książeczkę spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w języku angielskim), prawa jazdy kategorii B (26 uczniów). Zajęcia wyrównawcze i dodatkowe przeprowadzone w Zespole Szkół Budowlanych: dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (60 uczniów), z języka angielskiego (24 uczniów) „Język angielski w budownictwie i drogownictwie” – wszyscy uczniowie otrzymali zaświadczenie o ukończeniu kursu wraz z certyfikatem.

Kurs barmański

W Zespole Szkół Ekonomicznych przeprowadzono kursy: księgowy-bilansista (17 uczniów), księgowość w małej firmie (15 uczniów), obsługi kas fiskalnych (42 uczniów), baristy (37 uczniów), kelnerski (37 uczniów), kurs barmański (35 uczniów), kurs prawa jazdy kategorii B (35 uczniów).

Wszyscy uczniowie otrzymali certyfikaty oraz zaświadczenia o ukończeniu danego kursu. 96 uczniów uczęszcza na zajęcia wyrównawcze z matematyki „Świat jest matematyczny”, „Insert bez tajemnic” dla zawodu technik ekonomista zgromadził natomiast w latach 2012, 2013, 2014 32 uczniów. „Język angielski w ekonomii i handlu” z kolei zainteresował w latach 2012, 2013, 2014 r. 16 uczniów.  Każda szkoła biorąca udział w projekcie zobowiązana została do wdrożenia efektywnego systemu doradztwa zawodowego. Utworzono pracownię doradztwa zawodowego, a ponadto planowane są szkolenia rad pedagogicznych, m. in. z zakresu doradztwa zawodowego. Przedstawiciela rady szkolnej skierowano na szkolenie przygotowujące go do roli doradcy zawodowego.
– Ponadto zaplanowano realizację specjalistycznych kursów zgodnych z kierunkiem kształcenia, których ukończenie wzmocni szanse absolwenta na znalezienie pracy. Również ze środków projektowych, jak i własnych powiatu, wzbogacona została baza szkół, a przede wszystkim wyposażono placówki w pomoce dydaktyczne szkolne pracownie zawodowe – podkreśla Marek Wacek.

Kurs baristy

W ramach programu w Zespole Szkół Ekonomicznych wyposażono pracownię ekonomiczno-informatyczną, kupując między innymi 15 centralnych jednostek komputerowych (22 tysiące 859 złotych), zestaw interaktywny (7 tysięcy 700 złotych), czy pracownię handlową (10 kas fiskalnych, 11 tysięcy 685 złotych). Wielofunkcyjny wózek do pełnej obsługi hotelowej oraz wózek kelnerski (koszt 5 tysięcy 309 złotych) wzbogacą wyposażenie pracowni hotelarskiej, piec konwekcyjno-parowy (14 tysięcy złotych), płuczko – obieraczka, meble kuchenne doposażyły pracownię gastronomiczną, a 2 stacjonarne komputery plus laptop (6 tysięcy 879 złotych) potrzebne były między innymi do utworzenia pracowni doradztwa zawodowego. Łączna kwota wszystkich zakupów w Zespole Szkół Ekonomicznych na grudzień ubiegłego roku wyniosła 177 tysięcy 553 złote.

Dzięki zakupowi między innymi zestawu 15 komputerów (38 tysięcy 117 złotych) zaadaptowano pracownię do projektowania w zawodzie technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik drogownictwa w Zespole Szkół Budowlanych. Prasa hydrauliczna do badania wytrzymałości (9 tysięcy 274 złote) znalazła się na wyposażeniu pracowni drogownictwa, ciągnik ogrodowy (11 tysięcy 193 złote) ułatwi zajęcia praktyczne w zawodzie technik architektury krajobrazu, 2 sztuki tachimetru elektronicznego ze statywem, tyczką i lustrem, GPS RTK (w sumie 66 tysięcy 189 złotych) uatrakcyjnią z kolei lekcje w pracowni

Kurs kelnerski

geodezyjnej. Całość sprzętu zakupionego w ramach programu do Zespołu Szkół Budowlanych w sumie kosztowała 202 tysiące 200 złotych.

Realizacja projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” kosztować będzie prawie półtora miliona złotych. W zdecydowanej większości środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego (blisko 1 milion 300 tysięcy złotych). Przeszło 202 tysiące złotych wydatkowane zostaną z budżetu powiatu brzozowskiego, a pozostała część całości kwoty – ponad 21 tysięcy złotych, pokryje budżet państwa.

Sebastian Czech

20-03-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook