REKLAMA
REKLAMA

Praca socjalna w sanockiej PWSZ

Co to takiego? Praca socjalna jest specyficzną działalnością zawodową, mającą na celu lepszą adaptację wzajemną osób, rodzin, grup i środowiska społecznego, w jakim żyją, oraz rozwijanie poczucia godności osobistej i odpowiedzialności jednostek

, na drodze odwoływania się do potencjalnych możliwości poszczególnych osób, a także sił i środków społecznych.

„Czujesz się osamotniony? Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny” – Jan Paweł II

Czym zajmuje się pracownik socjalny? Organizuje pomoc osobom indywidualnym, rodzinom, grupom społecznym w odzyskiwaniu lub wzmacnianiu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie; prowadzi poradnictwo w sprawach socjalnych i pokrewnych umożliwiających znalezienie i spożytkowanie środków do przezwyciężania trudności w osiąganiu indywidualnych celów; wzmacnia zdolności grup i społeczności lokalnych do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz rozwoju; efektywnie organizuje zróżnicowane formy pomocy i zarządza nimi.

Zdobędziesz wiedzę:
– filozoficzną i socjologiczną, pozwalającą poznać istotę ludzką i procesy społeczne;
– przyrodniczą i psychologiczną, dającą podstawy zrozumienia systemu człowiek-środowisko oraz umożliwiającą zrozumienie procesów zachodzących w organizmie;
– ekonomiczną i prawną, umożliwiającą zrozumienie mechanizmów działania służb społecznych;
– umożliwiającą poznanie funkcjonowania mikrośrodowiska, w którym odbywa się zaspokajanie potrzeb jednostki i rodziny.

Twoje obszary wiedzy:
– nauki społeczne – filozofia i socjologia,
– pedagogika społeczna, specjalna i pedagogika pracy,
– teoretyczne podstawy pracy socjalnej z metodologią,
– etyka umożliwiająca zrozumienie społecznej odpowiedzialności rozstrzygania kwestii etycznych
– praca z jednostką, rodziną, grupą i społecznością lokalną,
– diagnoza i doradztwo socjalne,
– poradnictwo rodzinne, prawne i socjalne,
– psychologia,
– polityka społeczna,
– patologie społeczne.

Możesz pracować w: domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie; jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu; powiatowych centrach pomocy rodzinie; ośrodkach pomocy społecznej i wsparcia; zakładach karnych; ośrodkach dla uchodźców; pracy z rodzinami zastępczymi; regionalnych ośrodkach polityki społecznej; w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dla studentów kierunku działa Koło Naukowe Służb Społecznych Zakładu Pracy Socjalnej „Przyjazna dłoń”, założone w 2011 roku. Członkowie koła, poza niewątpliwą satysfakcją z niesienia pomocy i radości innym, nabywają doświadczenie oraz wiedzę praktyczną, która pomoże im w przyszłości w pracy zawodowej. Studenci zaangażowani w działalność koła organizują i uczestniczą w różnych akcjach charytatywnych.

„Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu” – Mikołaj Gogol

materiały nadesłane

24-06-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook