REKLAMA
REKLAMA

Studiuj, nie martwiąc się o pieniądze!

SANOK / PODKARPACIE. Sporo osób, zastanawiając się nad studiami, bierze pod uwagę możliwości wsparcia materialnego, jakie daje dana uczelnia. W sanockiej PWSZ może ich spotkać miła niespodzianka w tej kwestii.

Stypendium krajowe – jak to działa?
Każda uczelnia we własnym zakresie ustala wysokość stypendium i inne szczegółowe zasady ich przyznawania. Jednak pewne reguły są dla wszystkich takie same. Wnioski składa się już w październiku, więc lepiej trzymać rękę na pulsie i podpytać w uczelni o dokładne terminy. W sanockiej PWSZ można liczyć na:
– stypendium socjalne,
– stypendium dla osób niepełnosprawnych,
– stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Pieniądze wypłacane są co miesiąc. Ale uwaga! Studiujący na kilku kierunkach może otrzymywać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. Co ciekawe, jeśli kierunki te są na różnych uczelniach, to obecni studenci nierzadko wybierają stypendium sanockie, jako to atrakcyjniejsze.

Stypendium socjalne może dostać osoba znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej. Konkretną wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do wsparcia ustala rektor w porozumieniu z Radą Samorządu Studenckiego. Student studiów stacjonarnych będący w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać większe stypendium socjalne, jeśli mieszka w domu studenckim, na stancji lub w innym tego typu obiekcie, gdy codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub bardzo utrudniał studiowanie.

Stypendium dla niepełnosprawnych mogą dostać osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, a stypendium rektora dla najlepszych studentów osoby z wysoką średnią ocen, osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub wysokimi wynikami sportowymi we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. W tym drugim przypadku podstawowym kryterium są osiągnięcia, dlatego o wsparcie można ubiegać się dopiero od drugiego roku studiów. Ten rodzaj wsparcia dostaje 10% studentów na danym kierunku, zawsze na podstawie wniosku studenta.

Na jakie sumy można liczyć?
W obecnym roku akademickim studenci PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku dostawali w zależności od dochodu na osobę w rodzinie od 360 do 400 zł stypendium socjalnego na miesiąc. Uprawnieni do stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości mogli liczyć na kwoty od 560 do 600 zł. Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności dostawały 360 zł, natomiast najzdolniejsi studenci aż 620 zł. Jak widać maksymalna łączna kwota wsparcia mogła wynieść aż 1580 zł! Dla wielu tak duża kwota może być sporym zaskoczeniem.

System stypendialny PWSZ w Sanoku to niewątpliwa pomoc dla osób, które chcą w możliwe najlepszych warunkach materialnych rozwijać się i zdobywać wiedzę.

Stypendium Erazma z Roterdamu
Dla tych, którzy podczas studiów chcieliby zobaczyć trochę świata, poznać nowych ludzi, uczyć się lub praktykować w środowisku wielokulturowym, przygotowano w PWSZ inny rodzaj wsparcia.

Mowa o Programie Erasmus (a od października Erasmus+), który umożliwia wyjazdy studentów na praktyki i część studiów za granicę. Dotychczas sanoccy studenci wyjeżdżali do takich państw jak Szwajcaria, Słowacja, Niemcy, Francja czy Anglia, ale program obejmuje w sumie 32 kraje.

Na jakie stypendium można liczyć? Zgodnie z zasadami programu wyjazd zagraniczny jest dofinansowywany w różnych wysokościach (w zależności od państwa, do którego wyjeżdża student). Na rok akademicki 2014/15 stypendia będą mieścić się w przedziałach:
– 300-500 euro na miesiąc – wyjazdy na studia (z możliwością otrzymania dodatkowo 200 euro przez osoby w trudnej sytuacji materialnej)
– 400-600 euro na miesiąc – wyjazdy na praktyki

Wszyscy stypendyści są zgodni, że taki wyjazd to bardzo pozytywne doświadczenie. Co ważne, w sanockiej uczelni,  ze względu na mniejsza liczbę studentów, o dostanie się do takiego programu jest łatwiej niż w dużych uczelniach.

materiały nadesłane

14-07-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook