REKLAMA
REKLAMA

Turniej siatkówki plażowej o Puchar Firmy Mansard

SANOK / PODKARPACIE. Firma Mansard jako sponsor, serdecznie zaprasza na Turniej siatkówki plażowej. Na najlepszych czekają nagrody pieniężne. Ilość miejsc ograniczona. Szczegóły w rozwinięciu wiadomości.

REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ O PUCHAR FIRMY MANSARD SANOK

6 września 2014 Sanok

I. Zasady uczestnictwa:
Zawody rozgrywamy 06.09.2014 (tj. Sobota) – 9.00

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (czytaj burze z piorunami, grady, czy ulewne deszcze) zawody przenosimy na Niedzielę 07.09.2014. godz. 9.00

Wpisowe uiszczamy w dniu zawodów, przy weryfikacji drużyn.( 10 zł od drużyny)
1. Zawodnicy i zawodniczki startują na własną odpowiedzialność. Zawodnicy niepełnoletni mogą startować za pisemną zgodą rodziców, opiekunów.
2. W turnieju mogą brać udział osoby, które muszą mieć ukończone 15 lat.
3. Drużyna składa się z dwóch osób: 2 kobiety,2 mężczyzn lub para mieszana
4. Zgłoszenia i uczestnictwo w turnieju.
– zgłoszenia pary do turnieju należy dokonać mailowo (kondyjowskimarcin@poczta.fm ) – decyduje kolejność zgłoszeń
– liczba miejsc ograniczona ( 12 par )

II. Zasady rozgrywek
1. Turniej będzie rozgrywany systemem podwójnych eliminacji (tzw. „brazylijskim”).
2. Rozgrywamy jednego seta do 21 punktów na przewagi (zmiana połowy boiska co kolejne siedem punktów)
3. Obowiązują przepisy gry w siatkówkę plażową:
a) Przepisy ogólne:
– Każdy zespół ma prawo do najwyżej trzech odbić w celu przebicia piłki nad siatką na stronę
przeciwnika.
– Do odbić piłki przez zespół zaliczamy zarówno zamierzone odbicie piłki, jak i niezamierzone przez zawodnika dotknięcie piłki.
– Dwóch zawodników może odbić piłkę w tym samym momencie.
– Jeżeli dwóch zawodników z tego samego zespołu równocześnie odbije piłkę, zespołowi zalicza się dwa odbicia (wyjątek przy blokowaniu)
– Jeżeli dwóch zawodników z tego samego zespołu próbuje odbić piłkę, ale piłka zostanie dotknięta tylko przez jednego zawodnika, zespołowi zalicza się jedno odbicie.
– Jeżeli zawodnicy się zderzą, żaden z nich nie popełnia błędu.
– Jeżeli dwaj zawodnicy z przeciwnych zespołów równocześnie dotkną piłki nad siatka i piłka
pozostanie w grze, zespołowi, na którego stronę spadła piłka przysługują trzy odbicia. Jeżeli po takiej akcji piłka wyjdzie “na aut” na stronie jednego z zespołów, błąd popełnia zespół znajdujący się po przeciwnej stronie siatki.
– Jeżeli w wyniku równoczesnego odbicia nad siatką przez zawodników z przeciwnych zespołów piłka zostanie przytrzymana, żaden z zespołów NIE popełnia błędu.
– W obrębie pola gry, zawodnikowi nie wolno korzystać z pomocy ani partnera z zespołu, ani żadnego innego przedmiotu w celu odbicia piłki. Jeżeli zawodnik jest w sytuacji, że może popełnić błąd (np. dotknąć siatki, przeszkodzić w grze przeciwnikowi) dozwolone jest przytrzymanie lub zatrzymanie przez partnera z zespołu mające na celu niedopuszczenie do popełnienia błędu.
– Przerwa dla zespołu jest to przerwa w grze trwająca 30 sekund
– Każdy zespół ma prawo do maksimum jednej przerwy w secie.
b) Niewłaściwe zachowanie:
Niewłaściwe zachowanie zawodnika wobec sędziów, zespołu przeciwnego, partnera z zespołu lub widzów,
można zaliczyć do jednej z czterech kategorii w zależności od charakteru przewinienia:
– Zachowanie niesportowe- Zachowanie naganne
– Agresja
– Zachowanie obraźliwe

O konsekwencjach związanych z niewłaściwym zachowaniem decyduje sędzia.

III. Postanowienia końcowe
– każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.
– do rozgrzewki drużyny muszą posiadać własne piłki.
– zawodnicy przygotowują się do spotkań poza wydzielonymi boiskami.
– przed meczem para ma prawo do 2 minutowej rozgrzewki na boisku.
– za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada.
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji
regulaminu i zasad gry.
– w sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy.
– nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją pary z rozgrywek lub z finału rozgrywek.

03-09-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)