REKLAMA
REKLAMA

XL Sesja Rady Powiatu w Brzozowie. Zarząd z absolutorium

POWIAT BRZOZOWSKI / PODKARPACIE. Radni jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Brzozowskiego. Pozytywnie ocenili zatem realizację zadań budżetowych w powiecie brzozowskim w roku 2013.

Dochody ubiegłorocznego budżetu wyniosły 59 i pół miliona złotych, a część tych środków pochodziło z zewnętrznych źródeł finansowania. W formie dotacji powiat brzozowski pozyskał blisko 9 milionów złotych, które przeznaczono na inwestycje. Między innymi na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z budżetu państwa do powiatowej kasy wpłynęło 1 milion 40 tysięcy złotych. W ramach tej dotacji oraz 5-procentowego udziału własnego powiatu wyremontowano prawie 4 kilometry dróg powiatowych przez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej. Środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa umożliwiły przebudowę drogi powiatowej Brzozów – Zmiennica, a wartość tej inwestycji oszacowano na prawie 450 tysięcy złotych. Pieniądze z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych posłużyły natomiast do budowy nowego odcinka drogi w Jasienicy Rosielnej o długości 240 metrów bieżących. Zadanie kosztowało 660 tysięcy złotych.

Aż 9 odcinków chodników o łącznej długości 2 kilometrów 164 metrów wybudowano w powiecie brzozowskim w minionym roku. Wydatkowany na ten cel 1 milion 200 tysięcy złotych w połowie pokrywały gminy powiatu brzozowskiego, na terenie których układano określony fragment chodnika. Odbudowa mostu w Wesołej pochłonęła natomiast 640 tysięcy złotych, z czego połowa tej kwoty stanowiła wkład własny powiatu brzozowskiego, zaś druga część pochodziła z budżetu państwa. Wszystkie wydatki związane z inwestycjami drogowymi i bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych wyniosły 6 milionów 600 tysięcy złotych, czyli około 11 procent wydatków budżetowych w roku 2013.

W inwestycjach oświatowych ponad 200 tysięcy złotych wydatkowano na stypendia naukowe w ramach Funduszu Stypendialnego im. Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki. Przypomnijmy, że program stypendialny ma wspierać najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat brzozowski. 100 złotych miesięcznie otrzymują absolwenci gimnazjów zamierzający kontynuować naukę w I Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Ekonomicznych i Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie oraz uczniowie tych właśnie placówek. Wymagana średnia ocen na świadectwie, to co najmniej 4,75, zaś ocena z zachowania minimum bardzo dobra. Jednorazowe stypendium dla absolwenta roku wyłonionego przez poszczególne wymienione wyżej szkoły wynosi natomiast 1 tysiąc złotych.

W Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny zainwestowano w roku 2013 około 9 milionów złotych. Z budżetu powiatu przekazano prawie 1 milion 600 tysięcy złotych dotacji z przeznaczeniem na zakup specjalistycznej aparatury medycznej. Na przełomie roku 2013 i 2014, pod patronatem Ministra Zdrowia, przeprowadzony został monitoring jakości usług publicznych w ramach Ogólnopolskiego Rankingu Szpitali. Na jego między innymi podstawie brzozowski szpital oceniono najwyżej z wszystkich placówek województwa podkarpackiego i wybrano najlepszym szpitalem na Podkarpaciu.

materiały nadesłane

25-06-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook