REKLAMA
REKLAMA

OBWODNICA SANOKA: 18 firm i konsorcjów powalczy o sanocką obwodnicę. Decydująca cena

SANOK / PODKARPACIE. 18 podmiotów spełniło warunki udziału pierwszego etapu postępowania przetargowego, dotyczącego projektowania i budowy obwodnicy Sanoka. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie poprosi teraz wszystkie firmy i konsorcja o złożenie ofert cenowych.

To właśnie cena ma mieć kluczowe znaczenie dla wyboru wykonawcy. Siedmiokilometrowa obwodnica Sanoka ma kosztować około 250 mln zł.

Do drugiego etapu zakwalifikowano 18 wniosków.

Informacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu z dnia 30.07.2015.pdf

Przypomnijmy: przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie obwodnicy miasta Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka o długości ok. 7 km

droga

Szczegółowy zakres projektowania i budowy obejmuje:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji.

2. Roboty przygotowawcze.

3. Roboty drogowe w zakresie:
• budowy odcinka drogi klasy GP o długości około 7 km;
• budowy skrzyżowań;
• wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia oraz zapewnienia stateczności skarp;
• budowy odcinków dróg dojazdowych (wewnętrznych) zapewniających obsługę przyległego terenu;
• budowy i przebudowy istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową;
• budowy systemu odwodnienia korpusu drogowego;
• budowy oświetlenia drogowego;
• wykonania organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

4. Budowę i przebudowę obiektów inżynierskich;.

5. Roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej (urządzenia obce).

6. Wykonanie urządzeń ochrony środowiska.

7. Wykonanie oczyszczenia i udrożnienia istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego.

8. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych lub przekształconych na zaplecze techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne.

9. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, do stanu przed rozpoczęciem budowy.

10. Wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją (w tym budynków i budowli).

11. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.

12. Wycinka istniejącej zieleni.

13. Zagospodarowanie terenu zielenią.

14. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka drogi do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.

15. Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Wykonawca po podpisaniu umowy będzie miał 36 miesięcy na realizację zadania. Nie wliczając w ten okres miesięcy zimowych w przypadku prac budowlanych tj. od połowy grudnia do połowy marca.

Siedmiokilometrowa obwodnica Sanoka ma kosztować około 250 mln zł.

Nadzór nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem będzie pełnić firma MGGP S.A. z Tarnowa. 12 sierpnia GGDKiA dokonało wyboru tej właśnie firmy. W ramach usługi wykonawca zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski, a także współpracuje ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego projektu unijnego. Przedstawiona oferta opiewa na kwotę blisko 11,5 mln zł brutto.

red.

13-08-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)