REKLAMA
REKLAMA

BURMISTRZ PIÓRO: Wycinka drzew na skarpie to konieczność. Osuwisko stanowi poważne zagrożenie

Uprzejmie informuję, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Gmina Miasta Sanoka otrzymała z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotację w wysokości 3.644.000,00 zł na wykonanie prac stabilizacyjnych  osuwiska usytuowanego na zboczu Góry Parkowej

oraz na zabezpieczenie osuwiska usytuowanego na Skarpie Staromiejskiej poniżej budynku Rynek 15 w Sanoku.

Dla miasta ważne jest ustabilizowanie zabezpieczonego usuwiska na zboczu Góry Parkowej, ale priorytetem jest zabezpieczenie osuwiska na Skarpie Staromiejskiej, gdyż stanowi ono poważne zagrożenie dla starej zabytkowej zabudowy miejskiej.

W związku z tym został opracowany projekt dokumentacji technicznej pn. „Zabezpieczenie osuwiska usytuowanego na skarpie miejskiej poniżej budynku Rynek 15 w Sanoku”, którego integralną część stanowi  projekt wycinki drzew rosnących na skarpie.

W oparciu o projekt wycinki drzew Gmina Miasta Sanoka wystąpiła z wnioskiem do Starosty Sanockiego o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew kolidujących z wykonaniem konstrukcji zabezpieczających osuwisko w postaci dwóch murów oporowych zespolonych ze sobą żelbetowymi przeponami.

Planem wycinki objętych jest 80 szt. drzew, w tym 4 drzewa uschnięte, 18 szt. drzew o obwodzie pnia do 20 cm, 47 szt.  drzew o obwodzie pnia od 20 cm do 100 cm oraz 11 szt. drzew o obwodzie pnia powyżej 100 cm (obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm od poziomu gruntu). Przewidywany termin wycinki drzew to maj-czerwiec br. Prace związane z wycinką muszą być wykonane równocześnie z robotami budowlanymi z uwagi na specyfikę całej inwestycji i uaktywniony proces osuwiska. Niemniej ostateczna ilość usuniętych drzew zależeć będzie od rzeczywistego zakresu robót budowlanych, niezbędnych do wykonania konstrukcji zabezpieczającej osuwisko.

Zdaję sobie sprawę, że wycinka tak dużej ilości drzew w okresie wegetacyjnym będzie budzić wśród mieszkańców oburzenie i kontrowersje, jednak w przypadku tak ważnej dla miasta  inwestycji nie ma innego rozwiązania. Ze swej strony mogę zapewnić mieszkańców, że niezależnie od stanowiska organu udzielającego zezwolenia na usuniecie drzew w celu zrekompensowania ubytków w zielni w tej części miasta zostaną wykonane nowe nasadzenia drzew i krzewów, o ile będzie to możliwe to w obrębie Skarpy Staromiejskiej bądź w pobliżu centrum miasta.

Jeszcze raz zaznaczam, że usunięcie takiej ilości drzew jest koniecznością podyktowaną względami bezpieczeństwa przede wszystkim mieszkańców oraz mienia. W związku z tym liczę na Państwa przychylność i zrozumienie w tej kwestii.

Burmistrz Miasta Sanoka
Tadeusz Pióro

Zobacz także: Dwa mury zabezpieczą skarpę. Problem z osuwiskami w Sanoku zostanie zamknięty? (FILM, ZDJĘCIA)

skarpa_sanok4

materiał nadesłany
foto: archiwum eSanok.pl

09-04-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)