REKLAMA
REKLAMA

DZISIAJ: Sesja Absolutoryjna Rady Miasta Sanoka

SANOK / PODKARPACIE. Przewodniczący Rady Miasta Sanoka zawiadamia, ze w czwartek (25 czerwca) odbędzie się VIII Sesja Absolutoryjna oraz IX sesja Rady Miasta. Publikujemy porządek obrad.

VIII Sesja Absolutoryjna Rady Miasta odbędzie się w dniu 25.06.2015r. (czwartek) o godz. 9.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta.

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2014 rok.
4. Odczytanie uchwały RIO w/s sprawozdania Burmistrza Miasta Sanoka z wykonania budżetu miasta za 2014 rok.
5. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej o  wykonaniu budżetu miasta za 2014 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Sanoka za 2014 rok.
7. Wniosek  Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
8. Odczytanie uchwały RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sanoka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
10. Zamknięcie obrad sesji.


IX sesja Rady Miasta Sanoka odbędzie się w dniu  25 czerwca 2015 r. (czwartek) o godz. 11.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta.

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Sanoka do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 tytuł projektu „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany uchwały dot. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej jako działka nr 15/2 o pow. 0,0400 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 17, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej jako działka nr 15/1 o pow. 0,0299 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 16, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu czterech lokali użytkowych (garaży) usytuowanych w poziomie piwnic budynku wielolokalowego przy ul. Daszyńskiego 5 na działce nr 1095 o pow. 0,0802 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka przy Placu Świętego Michała oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 600/2 o pow. 0,0023 ha i  nr 600/6 o pow. 0,0275 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchylenia uchwały dot. przystąpienia do sporządzenia IV zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Sanoka”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchylenia uchwały dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Posada m. Sanoka o nazwie „Stróżowska – IV”, z ewentualnym podjęciem uchwały  w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. Konarskiego– I terenu położonego w dzielnicy Zatorze i Posada w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku za rok 2014, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Rozpatrzenie projektu w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników.
19. Interpelacje.
20. Wolne wnioski i zapytania.
21. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miasta
Zbigniew Daszyk

rada miasta

25-06-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)