REKLAMA
REKLAMA

MIASTO SANOK: Budżet w 2016 roku bez zobowiązań wymagalnych. „Będzie nas stać na udział w projektach unijnych”

SANOK / PODKARPACIE. 120 mln zł po stronie dochodów i 115 mln zł po stronie wydatków – to plan finansowy miasta na 2016 rok.

Po raz pierwszy od dłuższego czasu nie będzie zobowiązań wymagalnych. Nie trzeba będzie brać kredytu na spłatę kredytu – mówi burmistrz Sanoka Tadeusz Pióro. W najbliższych dniach radni pochylą się nad planem finansowym w ramach prac komisji stałych.

Poznaliśmy projekt budżetu miasta Sanoka na 2016 rok. 3 grudnia dokumentem zajmie się Komisja Finansowo-Gospodarcza.

W najbliższych dniach plan finansowy trafi również pod obrady innych komisji stałych. Radni wertują zapisy projektu i na ich komentarze musimy jeszcze poczekać. Opinie przekażemy w kolejnym artykule. Na początek warto przypomnieć jak kształtował się budżet Sanoka w poprzednich latach (plan).

2012
– dochody: 106 mln zł,
– wydatki: 109 mln zł.

2013
– dochody: 111 mln zł,
– wydatki: 110 mln zł.

2014
– dochody: 110 mln zł,
– wydatki: 110 mln zł.

2015
– dochody: 123 mln zł,
– wydatki: 119 mln zł.

2016
– dochody: 120 mln zł,
– wydatki: 115 mln zł.

Plan finansowy miasta na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodu w kwocie blisko 120 mln zł. Wydatki pochłoną z kolei 115 mln zł. Nadwyżka wynosi zatem 4,5 mln zł i w całości zostanie przeznaczona na spłatę kredytów przypadających na przyszły rok. Zadłużenie miasta na koniec 2016 roku wyniesie 37 mln zł, czyli 31% planowanych dochodów.

Za przychody w głównej mierze odpowiedzialne będą następujące działy:

– wpływy z podatków dochodowych: 31 mln zł,
– subwencja oświatowa: 24 mln zł,
– podatek od nieruchomości: 22 mln zł,
– dotacje celowe z budżetu państwa: 14 mln zł,
– dochody z majątku gminy: 10 mln zł.

W gronie wydatków, najwięcej środków będą wymagały następujące zadania:

– oświata i wychowanie: 42 mln zł,
– pomoc społeczna: 20 mln zł,
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 13 mln zł,
– administracja publiczna: 10 mln zł,
– transport i łączność: 10 mln zł.

Budżet miasta na kolejny rok jest nadal trudny i ciężki, ale po raz pierwszy od dłuższego czasu nie trzeba będzie brać kredytu na spłatę kredytu. Zaplanowana nadwyżka pozwoli zabezpieczyć wydatki na spłatę wszystkich zobowiązań kredytowych. W roku 2015 mieliśmy 2 mln zł zobowiązań wymagalnych. W przyszłym roku w tym zakresie odnotujemy 1 mln zł nadwyżki. Teraz, najważniejszym zadaniem będzie dla nas poszukiwanie pieniędzy na wkłady własne do projektów unijnych. Jest to zwykle od 5 do 30% wartości zadania. Sytuacja jest dobra, ale to nie znaczy, że nie może być lepsza – mówi Tadeusz Pióro, burmistrz Sanoka.

Sesja budżetowa odbędzie się 26 stycznia.

ZOBACZ PROJEKT BUDŻETU MIASTA SANOKA NA 2016 ROK

1

03-12-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)