REKLAMA
REKLAMA

DZISIAJ: Czy zarząd powiatu otrzyma absolutorium za wykonanie budżetu w 2014 roku?

SANOK / PODKARPACIE. Rada Powiatu Sanockiego zawiadamia, że w dniu 23 czerwca 2015r. o godz. 9.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się XI Sesja Rady Powiatu Sanockiego. Publikujemy porządek obrad.

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu Sanockiego.
5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
7. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji zadań Komendanta Powiatowego PSP w Sanoku za rok 2014.
8. Przyjęcie Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Sanockiego w 2014r., oraz główne kierunki pracy w 2015r.
9. Przyjęcie Sprawozdania Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sanoku o stanie sanitarno – higienicznym Powiatu Sanockiego za 2014 rok.
10. Debata w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Sanockiego za 2014 rok:
a) Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za 2014 rok, oraz informacja o stanie mienia Powiatu Sanockiego.
b) Sprawozdanie finansowe Powiatu Sanockiego za rok 2014.
c) odczytanie uchwały RIO w sprawie Sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu w Sanoku z wykonania budżetu Powiatu za 2014 rok.
d) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej oceny wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za 2014 rok oraz sprawozdań finansowych za 2014 rok.
e) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sanockiego za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
f) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2014 r.
g) odczytanie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sanoku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Sanoku za 2014 r.
h) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Sanockiego z tytułu wykonania budżetu na 2014r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok (kwota  55.000 zł).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok (kwota 194.871 zł).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok (kwota 12.220 zł).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok (kwota 7.697 zł).
15. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z Miejskim Centrum Zatrudnienia z Boryslava (Ukraina).
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Wnioski i oświadczenia.
18. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu Sanockiego
Waldemar Och

rada powiatu

materiał nadesłany
foto: archiwum eSanok.pl

23-06-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)