REKLAMA
REKLAMA

DZISIAJ: Czy zarząd powiatu otrzyma absolutorium za wykonanie budżetu w 2014 roku?

SANOK / PODKARPACIE. Rada Powiatu Sanockiego zawiadamia, że w dniu 23 czerwca 2015r. o godz. 9.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się XI Sesja Rady Powiatu Sanockiego. Publikujemy porządek obrad.

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu Sanockiego.
5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
7. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji zadań Komendanta Powiatowego PSP w Sanoku za rok 2014.
8. Przyjęcie Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Sanockiego w 2014r., oraz główne kierunki pracy w 2015r.
9. Przyjęcie Sprawozdania Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sanoku o stanie sanitarno – higienicznym Powiatu Sanockiego za 2014 rok.
10. Debata w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Sanockiego za 2014 rok:
a) Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za 2014 rok, oraz informacja o stanie mienia Powiatu Sanockiego.
b) Sprawozdanie finansowe Powiatu Sanockiego za rok 2014.
c) odczytanie uchwały RIO w sprawie Sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu w Sanoku z wykonania budżetu Powiatu za 2014 rok.
d) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej oceny wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za 2014 rok oraz sprawozdań finansowych za 2014 rok.
e) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sanockiego za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
f) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2014 r.
g) odczytanie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sanoku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Sanoku za 2014 r.
h) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Sanockiego z tytułu wykonania budżetu na 2014r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok (kwota  55.000 zł).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok (kwota 194.871 zł).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok (kwota 12.220 zł).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok (kwota 7.697 zł).
15. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z Miejskim Centrum Zatrudnienia z Boryslava (Ukraina).
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Wnioski i oświadczenia.
18. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu Sanockiego
Waldemar Och

rada powiatu

materiał nadesłany
foto: archiwum eSanok.pl

23-06-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)