REKLAMA
REKLAMA

DZISIAJ: O kolei i Zespole Szkół nr 5 na najbliższej Sesji Rady Powiatu. Zobacz porządek obrad

SANOK / PODKARPACIE. Już 27 lutego o godz. 16.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta rozpocznie się VII Sesja Rady Powiatu. Publikujemy porządek obrad.

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4.  Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
6.  Podjęcie uchwały  w sprawie „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej  w Powiecie Sanockim na lata 2015-2017.”
7. Podjęcie uchwały  w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych z tytułu świadczonej opieki i wychowania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej SPZOZ w Sanoku.
9. Podjęcie uchwały  w sprawie  przedstawienia stanowiska Rady Powiatu w Sanoku dotyczącego transportu kolejowego na Podkarpaciu.
10. Podjęcie uchwały   w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego prawa jazdy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zastępców Przewodniczącego Rady Powiatu do wyrażania  zgody na odbywanie podróży służbowych przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
12. Podjęcie uchwały  w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2015 (kwota 33.186 zł –RCRE w Sanoku).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na  2015 rok (kwota 4 060,00 zł – Dom Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku).
15. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na  2015 rok (kwota 10.000 zł ).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na  2015 rok  (kwota 556.516 zł –projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców”).
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej  na 2015 rok.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Wnioski i oświadczenia.
20. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Sanoku
Waldemar Och

sesja rady powiatu

materiał nadesłany,
foto: archiwum eSanok.pl

27-02-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)